Precamp 25. mars avlyst – Prestasjonskonferansen Nord utsatt!

Samfunnet er inne i en krevende tid i kampen for å bekjempe koronaviruset. Dette involverer alle, og vi i Olympiatoppen og Hålogaland Teater har også et ansvar for å ta del i denne nasjonale dugnaden. Etter anbefalingene som har kommet fra Folkehelseinstituttet og Tromsø kommune har vi derfor besluttet å avlyse precampen som var planlagt onsdag 25. mars på Hålogaland … Read More

Klyngesamling Alta 11. februar!

Hvordan lede og trene best i verden? Olympiatoppen Nord samler spydspissene innen kultur, næringsliv, toppidrett, akademia og det offentlige til en unik møteplass hvor deltakerne inviteres til å få nye perspektiver ved å dele kompetanse og erfaring på tvers. gjennom en unik involvering mellom deltakere og bidragsytere. Dato: Mandag 11. februar Sted: Kultursalen – Uit/Alta Bidragsytere: Håvard Klemetsen – Olympisk … Read More

Har vi alle bruk for en koreograf?

«Vi trenger en koreograf og kan bruke det å skygge hverandre for å lære og få til prestasjonsutvikling» sa en utøver i tjenesteutvikling. «Vi hadde hatt stor nytte av å samle alle til en felles pepptalk om morgenen – en samsnakk om dagen foran oss og hva vi skal bruke den til» sa en annen utøver i et annet prestasjonsmiljø. … Read More

#walkandtalk

30 ledere i Olympiatoppens prestasjonsklynge jaktet på det de ønsket å forsterke og styrke i respektive læringskulturer for å utvikle og prestere på prioriterte områder i tiden fremover. … og de jaktet i grupper på 5 fra post til post med kart over Sognsvann og restitusjonsboller i tursekken. #walkandtalk Hvordan forsterker du det dere er sterke på i ditt lederskap? … Read More

Tusen takk til alle deltakere som deltok på Prestasjonskonferansen.

Prestasjonskonferansen ble til i Oslo etter initiativ fra Olympiatoppen, og er etter det eksportert både til Tromsø, Bergen og nå altså Stavanger. Ideen har vært å møtes på tvers, at prestasjonsmiljøer både innenfor næringslivet, akademia, kunst og kultur skal kunne lære av hverandre.- Vi ønsket å komme oss ut og lære, ikke belære. Vi er nysgjerrige på hva dere andre … Read More

…apropos fra ide til fremføring – intensiv forretningsutvikling i PANGSTART

«Hva er prestasjonskultur for dere?» spurte Jarle Aambø i Olympiatoppens prestasjonsklyngen når Smart Innovation Norway dro i gang PANGSTART for fjerde gang nå i mars. Det vekket engasjement og skapte diskusjoner når deltakerne i vårens 6 uker lange intensive program møttes for første gang.Mange kjente seg igjen. Viktigheten av å trene også på utvikling av kulturen ble bekreftet.Det handler om … Read More

Hvem inviterer vi inn?

Prestasjonsklyngen erfarer at mange som presterer på høyt nivå henter inspirasjon og bidrag til egen utvikling utenfor eget lag og eget fagmiljø. Det legges til rette for at slike møter finner sted. Regelmessig, i arbeidsmiljøet og ved særskilte anledninger og behov. Miljøer som får det til å fungere godt over tid bygger på gjensidighet i utvekslingen.Olympiatoppen og Prestasjonsklyngen ønsker å … Read More

Hvordan etterspør og tar vi imot tilbakemelding som leder?

30 ledere i Olympiatoppens prestasjonsklynge fikk spørsmålene i begynnelsen av mars når de møttes til lederstimuli på Sentralen i Oslo, hjemme hos Talent Norge.Noen delte nylige erfaringer fra eget miljø. Alle diskuterte i plenum og fikk tenke litt hver for seg. Egne erfaringer ble delt i samtaler 2 og 2. Her er noe av det som kom frem:Jeg deler med … Read More

Fra idé til fremføring i et utøverperspektiv

Kultur for læring og gode læringsmiljø var tema I februar når et utøvere i Olympiatoppens prestasjonsklynge møttes på Sentralen i Oslo. På besøk hjemme hos Talent Norge, en av deltakerne i Prestasjonsklyngen. Fra ide til fremføring. Prosessen. Det ble gode diskusjoner og mange innspill når utøvere fra Olympiatoppen, Den norske Opera og Ballett, NRK, Talent Norge, Akershus Fylkeskommune og Smart Innovation … Read More

om utøvere som samles 14/2 og Prestasjonskonferansen 2018

Olympiatoppens prestasjonsklynge har forlenget avtalen med DNO&B. Prestasjonskonferansen 2018 på ny er lagt til Operaen. Hold av 13-14 november 2018.Vi er svært glad for videre samarbeid med DNO&B. Et samarbeid som favner mange plan i Prestasjonsklyngen. Vi er i særdeleshet glad for at vi kan bruke Operaen til å fasilitere også Prestasjonskonferansen, 13-14 november 2018. Mer om det senere.Her og … Read More

«… changing seasons is our teacher …»

We continue to share feedback and reflections from Prestasjonskonferansen. Many took note of Maaemo, mother earth. A complete experience. A journey through the Norwegian landscape. To get it right takes trying out x 100. Trial. Error. Frustration, Tunnel vision. The liberating input from the intern. Developing new tools. Finding the solution. Making it work. 5 weeks paying attention to detail. … Read More

«… hamrer, hugger og sager vi litt i grenen vi sitter på sammen?»

Vi ser ofte ikke hvor vi befinner oss og er på vei selv, reflekterte Lars Oven Pettersen, redningsmann i Forsvarets 330 Skvadron under Walk&Talk på Prestasjonskonferansen 2017. Vi ser det bedre og kan korrigere om vi står i åpen og god dialog med de rundt oss. Fravær av slik dialog kan gi utslag som Lars illustrert med sin tegning. En … Read More

Leder- og utøverstimuli høsten 2017

På utøverstimuli 31. august og lederstimuli 21. september løftet vi opp hvordan vi skaper trygghet til å prestere under press, og hvordan takle utrygghet i prestasjonsfokus som utøver eller leder. 25 utøvere og 36 ledere deltok på de to samlingene, der Tom Henning Øvrebø fra Olympiatoppen var hentet inn som ekstern bidragsyter. På disse samlingene ønsker vi å la de … Read More

Verdien av å gjøre det vi sier vi skal gjøre. Sammen.

Professor Svein S. Andersen har gjennomført studier på ulike lands toppidrettssatsinger. Han har også lang erfaring med og kunnskap om næringslivet. Vi har trukket ut noen av elementene Andersen finner som har vært viktige for toppidrettens utvikling i Norge. De beste toppidrettsmiljøene og som Olympiatoppen jobber tett sammen med har gode erfaringer over tid med det professoren trekker frem. Skap … Read More

What did you learn in school today?

Og hvordan foregikk læringen?Lære. 310 synonymer sier Google. Trene, utdanne, oppdage, erverve, forklare, absorbere, gi næring, innprente, finne ut, skolere og så videre.Hva og hvordan læres og avlæres det i høyt presterende miljøer? Tenkesett, verdier, holdninger, adferd, ferdigheter, samhandlingen, delingen, nysgjerrighet, fleksibilitet, åpenhet, utsatte belønning, oppmerksomhetsstyring, vaner, kultur? Og fag. Og teknikk, metoder, verktøy. Og statistikk og annen semantikk, noter.Når … Read More

“…the test of good spirit to make people grow…”

Prestere og utvikle evne til å prestere. Relevant? Flere betraktningerGir begreper som prestasjon og utvikling av evne til å prestere på høyt internasjonalt nivå mening for alle? For kunstnere, idrettsutøvere, forskere, team i næringslivet eller dansere?Olympiatoppens prestasjonsklynge arbeider med kulturutvikling. Utvikling av kultur på tvers av sjangre, disipliner og sektorer. Kultur for å prestere på høyt internasjonalt nivå.I forberedelsene til … Read More

ARENA 1 – PRESTASJONSKONFERANSEN NORD

Storsamlingen avholdes en gang i året på Hålogaland Teater. Prestasjonsklyngens ledergruppe utvikler programmet sammen med daglig leder for klyngen. Det er utviklet en grunnmodell for konferansen med ulike tilnærminger og organisering av formidling og erfaringsutveksling (foredrag, paneldiskusjon og samtaler, walk and talk, presentasjon av prestasjoner og workshops). Modellen og innholdet evalueres og utvikles etter hver konferanse. Vi har gjennomført Prestasjonskonferansen … Read More

Om Prestasjonsklyngen Nord

Olympiatoppen Nord har sammen med sterke prestasjonsmiljøer på tvers av kultur, næringsliv, forskning og toppidrett, etablert et fellesskap i Prestasjonsklyngen Nord. Gjennom deltakelse i prestasjonsklyngen Nord blir det gjennomført 2-3 leder- og utøverstimuli mellom hver prestasjonskonferanse. I tillegg inviteres organisasjonene til å delta på «Precamp», en egen forberedelsessamling i forkant av Prestasjonskonferansen Nord. Disse tiltakene har som mål å bidra … Read More

”…apropos skapermyten…nød også kalt motstand…lærer fortsatt naken kvinne å spinne”… (gml)

Prestasjonskonferansen-2016_Evaluering

– et utsnitt fra evaluering av Prestasjons-konferansen 2016   Det er gledelig og nyttig at over 67% av bidragsytere og deltakere fra mer enn 60 prestasjonsmiljøer på tvers av samfunnets sektorer gir formell tilbakemelding i tillegg til all dialog underveis.   Takk skal dere ha alle sammen!     [two_col_66_33_col1] Dere styrker gjennom det arbeidet med samlingen som arena, videre … Read More

Petter Høiseth om Prestasjonskultur

  Prestasjonskonferansen er møteplassen hvor alle som deltar, også bidrar. Konserndrektør i SNN Petter Høiseth foreller om sine og SNN sine forventninger    

Anne Husebekk om Prestasjonskultur

    [two_col_75_25_col1] Anne Husebekk er rektor ved Universitetet i Tromsø og professor i immunologi ved Institutt for medisinsk biologi.   Akademia er med på Prestasjonskonferasnen, både med faglige bidrag og presentasjoner samt deltakere fra ulike fakultet. [/two_col_75_25_col1] [two_col_75_25_col2]   [/two_col_75_25_col2]  

Nina Wester om prestasjonskultur

    [two_col_75_25_col1] Nina Wester er teatersjef Hålogaland Teater, og vertskap for Prestasjonskonferansen Nord 2016.   Olympiatoppen Nord samarbeider med Hålogaland Teater om konferansen, og da er det naturlig å spørre teatersjef Nina Wester hva prestasjonskultur betyr for henne og teateret https://www.levitradosageus24.com/levitra-uk-only-apps/ og hvorfor Hålogaland teater ser verdien av å være med på å skape og bidra på prestasjonskonferansen Nord … Read More

Evaluering konferansen 2015

”Viktig at noen setter disiplin på agendaen” – et utsnitt fra evaluering av Prestasjonskonferansen 2015   [two_col_50_50_col1] Det er gledelig og nyttig at over 60% av bidragsytere og deltakere gir formell tilbakemelding i tillegg til all dialog underveis.   Takk skal dere ha alle sammen! Dere styrker gjennom det arbeidet med samlingen som arena, videre utvikling av fellesskapet i Olympiatoppens … Read More

”kan vi prestere bedre av å dele erfaringer og praksis med en biskop, Filharmonien, Växjö tennis og Silicon Valley?”

[two_col_50_50_col1] Arbeidet med høstens prestasjonskonferanse er inne i en spennende fase hvor vi konkretisere programmet, utdyper det tematiske innholdet og hvem som blir årets bidragsytere slik http://www.laviagraes.com/el-viagra-femenino-en-chile at den røde tråden blir relevant belyst fra flere miljøer, med ulike perspektiv, erfaringer og praksis.   Fortsatt legger vi til grunn at det er lite skille mellom deltager og bidragsytere. På denne … Read More

“…definere rom for dialog om det man vanligvis ikke kommuniserer omkring…”

Planleggingen av neste Prestasjonskonferanse 23-24.09 er godt i gang. Vi bygger videre på de erfaringer og tilbakemeldinger som er kommet gjennom flere konferanser og år. Det skaper utvikling.   Konferansen skal fortsatt være en møteplass for mennesker med en genuin interesse for å utvikle sine prestasjoner og sin hverdagspraksis. Og bygge gode forutsetninger for dette, gjennom å skape holdninger og verdier – … Read More

“…kapasitet til oppmerksomhet…”

[two_col_50_50_col1] 11. desember 2014 samlet topputøverne seg til Utøversamling på Olympiatoppen på Sognsvann.   Anne Marte Pensgaard er professor i idrettspsykolog og mental trener i Olympiatoppen og Norges Idrettshøgskole.   Anne Marte vektla spesielt oppmerksomhetens betydning i utvikling og prestasjon på ekstraordinært nivå. Hun inviterte utøverne til dialog om blant annet følgende:   Evnen til å ta kontroll over og … Read More

“…hot thoughts change behavior…”

[two_col_50_50_col1] 11. desember 2014 samlet topputøverne seg på Olympiatoppen på Sognsvann. Inviterte utøvere representerte blant annet ballett, musikk, roing, padling, ishockey, fotball, golf og alpint.  Denne andre utøversamlingen i Olympiatoppens Prestasjonsklynge satt mental trening for utøvere og disiplinens rolle i prestasjonsutøvelse på ekstraordinært nivå på agendaen.   Anne Marte Pensgaard er professor i idrettspsykolog og mental trener i Olympiatoppen og … Read More

Olympiatoppens Prestasjonskonferansen 2015

[two_col_50_50_col1] Datoen for den 4 prestasjonskonferanse er satt til 23 og 24 september 2015. På nytt har vi gleden av å invitere til Operaen og Nasjonalballettens fantastiske storstue.   Vi er i full gang med å planlegge neste års konferanse. Vi har hatt grundige evalueringer etter hver av konferansene. Tilbakemeldingene er svært positive. Grunnformatet vil fortsatt være lett gjenkjennelig. Vi er hele tiden ute etter … Read More

…mitt prestasjonsfokus, min hverdagspraksis…

Ordsky Prestasjonskonferansen 2014

Prestasjonskonferansen 2014 … og de beste slutter aldri…fra workshop på tvers   26. september 2014 bearbeidet ca 300 hundre høyt presterende ledere og utøvere inntrykk og læringspunkter fra Prestasjonskonferansens første dag i samtalegrupper på tvers av disipliner og sektorer i samfunnet. Dette dokumentet gir et bilde av dialogen i gruppene som gjenspeiler tematikk belyst i innlegg i plenum, mindre grupper … Read More

Evaluering konferansen 2014

”Det finnes ingen snarveier bak de gode prestasjonene” [separator type=»normal» color=»» thickness=»» up=»20″ down=»»] [two_col_66_33_col1] Takk for alle evalueringer og tilbakemeldinger. Dere styrker med det arbeidet med konferansen som arena, utvikling av en prestasjonsklynge og utviklingen av partnernes og deltakernes prestasjonskultur og med det prestasjonstenkningen i det norske samfunnet.   Denne rapporten tar for seg svarene på noen av spørsmålene i … Read More

Prestasjonskonferansen 2014

Operaen i Oslo.

Prestasjonskonferansen 2014 … de beste slutter aldri…     ”Det er GULL å jobbe på tvers a disipliner” sa det store flertallet etter Prestasjonskonferansen i 2013. Programmet for 2014 fulgte malen fra de to tidligere  konferansene med Sammen om de store prestasjonene og … de beste slutter aldri… som røde tråder.   Det var presentasjoner fra politikere, fagpersoner og ledere … Read More

Scene 5

De beste slutter aldri. [latest_post post_number=’3′ order_by=’menu_order’ order=’ASC’ category=’scene5′ text_length=»/]

Scene 4

Utøvere [latest_post post_number=»3″ order_by=»menu_order» order=»ASC» category=»scene4″ text_length=»»/]

Scene 3

Ledere [latest_post post_number=»3″ order_by=»menu_order» order=»ASC» category=»scene3″ text_length=»»/]

Scene 2

Prestasjonskultur [latest_post post_number=»3″ order_by=»menu_order» order=»ASC» category=»scene2″ text_length=»»/]

Scene 1

Prestasjonskonferansen

Prestasjonskonferansen [latest_post post_number=»3″ order_by=»date» order=»DESC» category=»scene1″ text_length=»150″/]

Prestasjonskonferansen 2014

Prestasjonskonferansen 2014 Olympiatoppens prestasjonklynge [separator type=»transparent» color=»» thickness=»» up=»25″ down=»»] [two_col_50_50_col1] I et partnerskap mellom Olympiatoppen, Operaen, Accenture og NTNU, er det etablert et  fellesskap;  Olympiatoppens Prestasjonsklynge.   Den har utviklet seg spesielt gjennom de siste 3 år, hvor man har etablert 5 ulike arenaer – ”scener”. Den  største scenen er Prestasjonskonferansen.   Olympiatoppens prestasjonsklynge,  vil gjennomføre en ny prestasjonskonferanse i Operaen 25-26 september 2014. Trykk … Read More

….og de beste slutter aldri….

De fleste av oss slutter å leke når vi blir voksne. Men de beste slutter aldri.   [separator type=»normal» color=»» thickness=»» up=»5″ down=»»]     [two_col_50_50_col1] Hvor gamle er vi når vi slutter å leke? De fleste av oss glemmer leken altfor tidlig og begynner med matriser i stedet. Men noen slutter aldri. Det er ofte de som forandrer verden. … Read More

Vanligvis står de største navnene på scenen

[parallax] [parallax_section id=»insert image id» height=»» content_position=»center»] content content content [/parallax_section] [/parallax] På prestasjonskonferansen 2014 finner du de fleste av dem i salen [two_col_50_50_col1]   Men det spesielle med denne konferansen, er at folket i salen er på samme høye nivå. De skal ikke bare ta i mot, men bidra selv.   HVORDAN KAN STORE PRESTASJONER PÅVIRKE KULTUREN I HELE … Read More

Utøvere på Prestasjonskonferansen 2014

Prestasjonskonferansen

  Utøvere på Prestasjonskonferansen 2014 [two_col_50_50_col1]   Prestasjonsklyngen har etablert en egen arena spesielt for ”utøverne”. Innen kunst, kultur og toppidrett er det å være utøver en veletablert anerkjent rolle og en forståelig benevning. Det er noe mer uvant og krevende å definere utøvere og utøverrollen i næringslivet, i akademia og i forskningen.   På Prestasjonskonferansen har vi også et … Read More

Norsk histories største prestasjoner 1814-2014

Prestasjonskonferansen

[two_col_50_50_col1] [separator type=»transparent» color=»» thickness=»» up=»5″ down=»»] Nominer Norges største prestasjoner i perioden 1814-2014   I anledning Norges Grunnlovs jubileum har det vært mange tilbakeblikk, utnevnelser og kåringer. Våre største idrettsøyeblikk er kåret og nylig offentliggjort.   Vi har ikke registrert at noen har kåret Norges største prestasjoner innen de sektorene som Olympiatoppens Prestasjonsklynge representerer. Dette er foruten toppidretten, kunst og … Read More

Bak resultatene

Flinke folk trenger stimuli Vi ønsker å gjenskape noe av den yrende stemningen på samlingen i Operaen i slutten av mai. Vi trekker frem noen momenter, minner om refleksjoner som ble gjort som lar dere gjøre dere noen tanker om hva dere har erfart fra da til nå. Til slutt vil i gi dere noen utfordringer til praktisering og videre … Read More

Dønn ærlig

Samspill 2og2 som element i utvikling og ekstraordinær prestasjon…..               Og Stine kontaktet Ingrid. Og så kom de sakte men sikkert i gang. Kan hende ikke like innlysende hva begge ville få ut av dette fra starten. Men erkjennelsen av gjensidig nytte kom raskt. Gjennom å løfte andre løfter jeg meg selv er tydelig … Read More

Scene 4: Seriøs moro

Lek som element i utvikling og ekstraordinær prestasjon…..   [separator type=»transparent» color=»» thickness=»» up=»5″ down=»»]     Hvilke relevans har dette for meg sa flere i starten. For de aller fleste endret dette seg mye underveis. Mange trekker frem at Heddas innlegg ga nye tanker om lek som metode og lekens betydning både for utvikling og prestasjon.   Metoden i … Read More

Prestasjoner i verdensklasse handler nesten alltid om kombinert.

Utøverstimuli

[two_col_50_50_col1]   Olympiatoppens Prestasjonsklynge utvikler prestasjonskulturen hos partnerne. Vi har også en visjon og et sterkt ønske om å påvirke prestasjonstenkningen i de sektorene partnerne representerer i det norske samfunnet.   Utvikling og påvirkning gjøres på ulike vis i klyngens løpende arbeid. I forberedelser, gjennomføring og videre prosess etter Prestasjonskonferansen spesielt. Gjennom utvikling av program, innhold og laguttak foregår det … Read More

En treningsarena for utvikling av prestasjonskultur

Prestasjonskonferansen

Prestasjonskonferansen – en treningsarena for utvikling av prestasjonskultur [two_col_50_50_col1]   Olympiatoppens Prestasjonsklynge legger til grunn at all utvikling av ekstraordinære prestasjoner baserer seg på at en må øve på det man ønsker å utvikle og bli best på. Forut for øving ligger erkjennelsen og beslutningen at man har funnet noe som er verdt å øve på, noe som tar en … Read More

"flinke folk trenger stimuli"

Prestasjonskonferansen

Scene 4 – Utøversamling i Olympiatoppens Prestasjonsklynge «flinke folk trenger stimuli» [separator type=»transparent» color=»» thickness=»» up=»25″ down=»»] [two_col_33_66_col1] [separator type=»transparent» color=»» thickness=»» up=»5″ down=»»] [separator type=»transparent» color=»» thickness=»» up=»5″ down=»»]   [separator type=»transparent» color=»» thickness=»» up=»5″ down=»»] [separator type=»transparent» color=»» thickness=»» up=»5″ down=»»] [/two_col_33_66_col1] [two_col_33_66_col2] Olympiatoppens Prestasjonsklynge er etablert i partnerskap mellom Olympiatoppen, Den norske opera og ballett, Accenture og NTNU. Klyngen … Read More

Prestasjons-konferansen 2014

Prestasjonskonferansen 2014 Olympiatoppens prestasjonklynge [separator type=»transparent» color=»» thickness=»» up=»25″ down=»»] [two_col_33_66_col1] [separator type=»transparent» color=»» thickness=»» up=»5″ down=»»] [separator type=»transparent» color=»» thickness=»» up=»5″ down=»»]   [separator type=»transparent» color=»» thickness=»» up=»5″ down=»»] [separator type=»transparent» color=»» thickness=»» up=»5″ down=»»] [/two_col_33_66_col1] [two_col_33_66_col2] I et partnerskap mellom Olympiatoppen, Den Norske Opera & Ballett, Accenture og NTNU, er det etablert et  fellesskap;  Olympiatoppens Prestasjonsklynge. Den har utviklet seg spesielt … Read More

Å leke med det negative

Finn Skårderud. Foto: Erik Berg.

Se utdrag fra Finn Skårderud sitt foredrag på Prestasjonskonferansen  2013 Trykk her for å diskutere temaet i prestasjonsklyngens LinkedIn-gruppe

Operaballetten og Kingwings

..et ektefødt barn av samarbeidet mellom Olympiatoppen og Den Norske Opera og Ballett og Olympiatoppens Prestasjonsklynge.   Fra 3 februar har Operaballetten på nytt satt opp suksess-forestillingen hvor Nasjonalballetten og Kingwings Crew danser i et spektakulært samspill.   Bakteppe for forestillingen er det samme  som for Prestasjonsklyngen. Gennom samarbeid, utveksling av kulturer og kunnskap, inspirasjon, styrkes prestasjonskulturen og prestasjonene uavhengig … Read More

Tysk medie oppdaget Olympiatoppens Prestasjonsklynge

Gjennom kontakt med Sigurd Wongraven, omtaler Die Welt (en av de største seriøse tyske avisene) på en god måte Olympiatoppens Prestasjonsklynge. Ved siden av presentasjon av Sigurds arbeid, presenteres Mikko Koksliens samarbeid med ballettdansere. Interessante vinklinger og gode spørsmål. Trykk her for å lese artikkelen til Die Welt (ekstern lenke, på tysk)

Evaluering konferansen 2013

Det er GULL å jobbe på tvers av disipliner påpeker fler enn hver tredje deltakter på Prestasjonskonferansen 2013. [separator type=»normal» color=»» thickness=»» up=»20″ down=»»] [two_col_66_33_col1] Svært mange sier de forstår prestasjoner bedre. Mange har fått et språk for videre refleksjon, læring og utvikling. Takk for alle evalueringer og tilbakemeldinger. Dere styrker med det arbeidet med konferansen som arena, utvikling av … Read More

Sammendrag konferansen 2013

«Deltakerne på Prestasjonskonferansen 2013 mener det er stor  overføringsverdi mellom ekstraordinære prestasjoner innenfor disiplinene kultur, idrett, forskning og næringsliv. Se sammendrag av konferansen her.»

Intervjuer konferansen 2013

Å utvikle seg gjennom samhandling med andre og hente inspirasjon utenfor egen ekspertise verdsettes av både  ledere og utøvere. Se intervjuer før, under og etter konferansen her.

Hva næringslivet kan lære av toppidretten

BI-professor Svein S. Andersen diskuterer om prestasjonsledelse i næringslivet kan lære noe  av toppirdretten.Trykk her for å lese artikkelen til Andersen (ekstern side)

Prestasjoner i verdensklasse handler nesten alltid om kombinert.

Utøverstimuli

(Annonse)[separator type=»transparent» color=»» thickness=»» up=»5″ down=»»]   [three_col_col1] Mikko Kokslien forbereder seg til OL i Sotsji i februar. Han er medaljekandidat i kombinert, en tradisjonsrik norsk paradegren. Han har ti tusen timers trening i kroppen, og har perfeksjonert teknikk og aerodynamikk med landets fremste fagfolk. Dyktige forskere har hjulpet ham med et gliprosjekt som gir gode ski både i bakken og … Read More

Hva er det som skaper de virkelig store prestasjonene?

The Creation of Adam, by Michelangelo

(Annonse) [separator type=»transparent» color=»» thickness=»» up=»5″ down=»»] [three_col_col1] Michelangelos ”Skapelsen av Adam”, malt i taket på Det Sixtinske Kapell i 1511-12, er ansett som et av de største mesterverk i kunsthistorien. Som de fleste prestasjoner i verdensklasse ble det skapt av en unik begavelse – og samtidig av en utøver som var del av et fellesskap. Michelangelo var inspirert av … Read More

Video fra konferansen 2012

Om annonsekampanjen "En nasjonal prestasjonskultur?"

[two_col_66_33_col1] Olympiatoppen gjennomførte i 2010 en annonsekampanje hvor Aksel Lund Svindal, Nils Erik Ulset, stafettjentene i langrenn og Olaf Tufte var frontfigurer. Målet for kampanjen var å løfte frem visjonen til Olympiatoppen «Sammen om de store prestasjonene», tydeliggjøre verdien av fellesskapets betydning for utøvernes utvikling, og invitere ulike samfunnsaktører til å være med på å videreutvikle prestasjonskulturen i landet. – Fra … Read More

Vår ære og vår makt.

[two_col_66_33_col1] Åpent brev fra dobbelt OL-vinner i roing, Olaf Tufte, til norsk skipsfart, offshorevirksomhet og næringsliv forøvrig, om betydningen av å skape nasjonal stolthet.   Kjære næringslivsleder   Våre største bragder har vi nordmenn utført til havs. Og da rangerer jeg mange tøffe utøvere langt over meg sjøl, selv om de aldri tok OL-gull: Eirik Raude og Leiv Eiriksson for … Read More

Liker du å prestere? Bli med på laget!

[two_col_66_33_col1] Åpent brev til norsk næringsliv fra jentene som tok stafettgull i Vancouver – om hvordan vi sammen kan skape store prestasjoner i årene fremover.   Å stå øverst på pallen er en deilig følelse! Det unner vi flere å oppleve! Den fyller hele kroppen med glede og stolthet over å ha gjort en maksimal prestasjon når det gjaldt som … Read More

Alle skal med. Og noen skal ta gull.

[two_col_66_33_col1] Åpent brev fra Nils Erik Ulset, Norges eneste paralympiske gullvinner i Vancouver 2010, om hvordan vi kan få flest mulig nordmenn til å prestere på sitt beste uansett forutsetninger.   Kjære landsmenn – og kvinner!   Kanskje dere ikke kjenner meg? Jeg er ikke akkurat like berømt som Petter Northug. Men jeg tok gull i skiskyting under Paralympics i … Read More

Hva er prestasjonskultur verdt for en nasjon?

[two_col_66_33_col1] Åpent brev fra Aksel Lund Svindal til ledere i politikk og næringsliv om hvordan et lite land kan fortsette å levere store prestasjoner.   Kjære politikere, styreledere, direktører og markedssjefer!   Jeg håper dere sto på stolene og skreik av glede da vi herjet i Vancouver? 9 OL-gull, 8 sølv og 6 bronse; fjerde beste nasjon og suverent beste … Read More