Precamp 25. mars avlyst – Prestasjonskonferansen Nord utsatt!

Samfunnet er inne i en krevende tid i kampen for å bekjempe koronaviruset. Dette involverer alle, og vi i Olympiatoppen og Hålogaland Teater har også et ansvar for å ta del i denne nasjonale dugnaden. Etter anbefalingene som har kommet fra Folkehelseinstituttet og Tromsø kommune har vi derfor besluttet å avlyse precampen som var planlagt onsdag 25. mars på Hålogaland … Read More

Klyngesamling Alta 11. februar!

Olympiatoppen Nord samler spydspissene innen kultur, næringsliv, toppidrett, akademia og det offentlige til en unik møteplass hvor deltakerne inviteres til å få nye perspektiver ved å dele kompetanse og erfaring på tvers. gjennom en unik involvering mellom deltakere og bidragsytere. Bidragsytere: Vi inviteres til å reflektere over hva som kjennetegner prosessene, tankesettet og prestasjonsdrivere i arbeidet bak fremragende prestasjoner i nord. … Read More

Har vi alle bruk for en koreograf?

«Vi trenger en koreograf og kan bruke det å skygge hverandre for å lære og få til prestasjonsutvikling» sa en utøver i tjenesteutvikling. «Vi hadde hatt stor nytte av å samle alle til en felles pepptalk om morgenen – en samsnakk om dagen foran oss og hva vi skal bruke den til» sa en annen utøver i et annet prestasjonsmiljø. … Read More

#walkandtalk

30 ledere i Olympiatoppens prestasjonsklynge jaktet på det de ønsket å forsterke og styrke i respektive læringskulturer for å utvikle og prestere på prioriterte områder i tiden fremover. … og de jaktet i grupper på 5 fra post til post med kart over Sognsvann og restitusjonsboller i tursekken. #walkandtalk Hvordan forsterker du det dere er sterke på i ditt lederskap? … Read More

Tusen takk til alle deltakere som deltok på Prestasjonskonferansen.

Prestasjonskonferansen ble til i Oslo etter initiativ fra Olympiatoppen, og er etter det eksportert både til Tromsø, Bergen og nå altså Stavanger. Ideen har vært å møtes på tvers, at prestasjonsmiljøer både innenfor næringslivet, akademia, kunst og kultur skal kunne lære av hverandre. – Vi ønsket å komme oss ut og lære, ikke belære. Vi er nysgjerrige på hva dere … Read More

…apropos fra ide til fremføring – intensiv forretningsutvikling i PANGSTART

“Hva er prestasjonskultur for dere?” spurte Jarle Aambø i Olympiatoppens prestasjonsklyngen når Smart Innovation Norway dro i gang PANGSTART for fjerde gang nå i mars. Det vekket engasjement og skapte diskusjoner når deltakerne i vårens 6 uker lange intensive program møttes for første gang. Mange kjente seg igjen. Viktigheten av å trene også på utvikling av kulturen ble bekreftet. Det … Read More

Hvem inviterer vi inn?

“Hva er prestasjonskultur for dere?” spurte Jarle Aambø i Olympiatoppens prestasjonsklyngen når Smart Innovation Norway dro i gang PANGSTART for fjerde gang nå i mars. Det vekket engasjement og skapte diskusjoner når deltakerne i vårens 6 uker lange intensive program møttes for første gang. Mange kjente seg igjen. Viktigheten av å trene også på utvikling av kulturen ble bekreftet. Det … Read More

Hvordan etterspør og tar vi imot tilbakemelding som leder?

“Hva er prestasjonskultur for dere?” spurte Jarle Aambø i Olympiatoppens prestasjonsklyngen når Smart Innovation Norway dro i gang PANGSTART for fjerde gang nå i mars. Det vekket engasjement og skapte diskusjoner når deltakerne i vårens 6 uker lange intensive program møttes for første gang. Mange kjente seg igjen. Viktigheten av å trene også på utvikling av kulturen ble bekreftet. Det … Read More

Fra idé til fremføring i et utøverperspektiv

Kultur for læring og gode læringsmiljø var tema I februar når et utøvere i Olympiatoppens prestasjonsklynge møttes på Sentralen i Oslo. På besøk hjemme hos Talent Norge, en av deltakerne i Prestasjonsklyngen.  Fra ide til fremføring. Prosessen. Det ble gode diskusjoner og mange innspill når utøvere fra Olympiatoppen, Den norske Opera og Ballett, NRK, Talent Norge, Akershus Fylkeskommune og Smart … Read More

“…the test of good spirit to make people grow…”

Good human relations that are not grounded in the satisfaction of good performance and the harmony of proper working relations, are actually poor relations and result in poor spirit. They do not make people grow; they make them conform and contract.

Prestere og utvikle evne til å prestere. Relevant?
Noen betraktninger.

Gir begreper som prestasjon og utvikling av evne til å prestere på høyt internasjonalt nivå mening for alle? For kunstnere, idrettsutøvere, forskere, team i næringslivet eller dansere? Olympiatoppens prestasjonsklynge arbeider med kulturutvikling. Utvikling av kultur på tvers av sjangre, disipliner og sektorer. Kultur for å prestere på høyt internasjonalt nivå. Det snakkes ofte og oftere om prestasjonskultur i samfunnet. Prestasjonsjaget. … Read More

Det umulige er verdifullt

På lederstimuli i begynnelsen av september fordypet vi oss i verdien av det umulige i våre respektive prestasjonsmiljøer. Hvordan vi som ledere forholder oss til det ”umulige”? Hvordan møter vi de store utfordringene? Alle delte tenkesett og praksis med hverandre, både i samtale og i praktisk arbeid. I møte med store utfordringer må man i likhet med i kreative prosesser, … Read More

Vi blir stadig sterkere sammen

Foto: Mari Kristine Buckholm Smart Innovation Norway er ny sterk deltager og bidragsyter i Olympiatoppens prestasjonsklynge. Smart Innovation Norway holder til i Halden på Remmen Kunnskapspark og driver kunnskapsbasert næringsutvikling i praksis. Miljøet etablerer, gjør og leder prosjekter som NCE Smart Energy Markets (Norwegian Centre of Expertise), Smarte byer og samfunn, Smart Inkubator, digitalisering for fremtiden og innovativ forskning. Energi … Read More

ARENA 5 – SAMFUNNSKOMMUNIKASJON

Visjonen for Prestasjonsklyngen Nord er å påvirke prestasjonskulturen i det nordnorske samfunnet. Gjennom synliggjøring av prosjektet og partnerne inn mot ulike samfunnsarenaer og institusjoner, bidrar vi til oppmerksomhet og tydeliggjøring av prestasjonskulturens samfunnsperspektiv. Før jul satte avdelingsleder i Olympiatoppen Nord, Trine Lise Andersen, fokus på hva prestasjonskulturen i Nord-Norge i en kronikk som ble publisert i Nordlys og Avisa Nordland. … Read More

ARENA 4 – UTØVERSTIMULI

Er en møteplass for utøvere fra deltagere og kulturbærere fra de sektorene de representerer. Det vil være ca. 2-3 deltagere fra hver av klyngens deltagervirksomheter. Vi gjennomfører utøversamlinger 2-4 ganger per år. På denne unike møteplassen er utøverne og utøvelse hovedfokus. Tema er kombinasjon mellom å lære mer om hverandres prestasjonsarena, løfte frem utvalgte temaer som påvirker egen utvikling, og … Read More

ARENA 3 – LEDERSTIMULI

Lederstimuli er en arena for 2-3 ledere for alle klyngens deltagervirksomheter. Det arrangeres 3 til 4 møter per år. Den faglige agenda og temaene på disse møtene, skal speile prestasjonsklyngens hovedtematikk som defineres på Prestasjonskonferansen Nord. Lederstimuli vil finne sted i noen av deltagervirksomhetenes lokaler og fasiliteter. Det estimeres til å kunne være 25-35 ledere på deltagermøtene/lederstimuli. Første lederstimuli i Prestasjonsklyngen … Read More

ARENA 2 – UTVIKLINGSPROSESSER

Er definert som alle utviklingsprosesser knyttet til prestasjonskultur hos de respektive deltagervirksomheter. Det forutsettes at alle partnerne har interne samlinger og prosesser med tydelig prestasjonskulturutvikling. Olympiatoppen Nord/klyngen kan være med på å forsterke og gi stimuli til disse prosessene. Olympiatoppen Nord har inngått en 4-årig samarbeidsavtale med Hålogaland Teater, Nordnorsk Opera- og Symfoniorkester og Sparebank 1 Nord-Norge i skrivende stund. … Read More

ARENA 1 – PRESTASJONSKONFERANSEN NORD

Storsamlingen avholdes en gang i året på Hålogaland Teater. Prestasjonsklyngens ledergruppe utvikler programmet sammen med daglig leder for klyngen. Det er utviklet en grunnmodell for konferansen med ulike tilnærminger og organisering av formidling og erfaringsutveksling (foredrag, paneldiskusjon og samtaler, walk and talk, presentasjon av prestasjoner og workshops). Modellen og innholdet evalueres og utvikles etter hver konferanse. Vi har gjennomført Prestasjonskonferansen … Read More

Prestasjonskonferansen 2017 bygger bro videre til ”læring”

Mange og svært gode tilbakemeldinger fra deltakere og bidragsytere gjør at dere i all hovedsak vil kjenne dere igjen på Prestasjonskonferansen 2017 på Operaen 14 og 15 november. Som vanlig utvikler vi arenaen og noen nye elementer kommer til. For et par år siden introduserte vi en ”rød tråd”, et hovedtema, på Prestasjonskonferansen. Temaene tas fra indikatorene vi stadig jakter … Read More

Vi blir sterkere sammen om de store prestasjonene.

Olympiatoppens prestasjonsklynge øker momentet når Talent Norge med alle sine talenter innen kunst og kultur blir med i Prestasjonsklyngen, fellesskapet i kulturbygging som Olympiatoppen har etablert på tvers av samfunnssektorer. Talent Norge blir med det en tydelig aktør på Prestasjonskonferansen, på lederstimuli og på utøversamlinger. De andre partnerne er, foruten Olympiatoppen, Operaen og NRKs utviklingsavdeling, Snøhetta og Akershus Fylkeskommune avdeling … Read More

Det skapes nytt i norsk industri

Digital Norway Toppindustrisenteret deltok på Prestasjonskonferansen 2016. Da var de i startgropen med sitt forprosjekt for etablering av en nasjonal satsing på digitalisering i norsk industri. Olympiatoppens prestasjonsklynge har vært med i prosessen dette  året fra lanseringen på Arendalsuka. Vi har gjennom arbeidet kommet i kontakt med spennende næring og innovasjonsbedrifter som eSmart og Smart Innovation Norway i Halden. Olympiatoppens … Read More

…kan du dele med meg…” flere hundre ganger siden sist?

Det startet med ”kan du dele med meg hva du gjør for å utvikle innovasjonskraft” på ledersamling i slutten av januar. Det har fortsatt gjennom vinter og vår med ”kan du dele med meg hvordan du som leder bidrar i kreative prosesser” og med utøvere ”kan du dele med meg hvordan ”det umulige” trigger utvikling og prestasjon i ditt prosjekt … Read More

Evaluering 2017: “Hva er en god prestasjon? Og hvem avgjør at prestasjonene er gode eller dårlig?”

9.-10. mai arrangerte vi Prestasjonskonferansen Nord, for andre år på rad. Nok en gang samlet vi 216 deltakere fra mer enn 40 organisasjoner fra hele Nord-Norge på Hålogaland Teater i Tromsø for to dager med fokus på prestasjonsutvikling. Vi har i etterkant av denne todagers treningsleiren evaluert arbeidet med årets konferanse. Dette har vært gjort gjennom evalueringsskjema til alle deltakerne, oppfølgingssamtaler med … Read More

Ledere på Prestasjonskonferansen 2014

Oympiatoppen

Prestasjonsklyngen har etablert en egen arena spesielt for lederne. Lederrollen og det å lede er velkjent, omfattende og mangfoldig i så vel akademia som i praksis i alle sektorene som er representert i klyngen. På Prestasjonskonferansen har vi også særskilt fokus på lederskapet og ledernes rolle i utvikling av prestasjonskultur. Vi starter konferansen med å etablere et bredt fundament for … Read More

…mitt prestasjonsfokus, min hverdagspraksis

Ordsky Prestasjonskonferansen 2014

26. september 2014 bearbeidet ca 300 hundre høyt presterende ledere og utøvere inntrykk og læringspunkter fra Prestasjonskonferansens første dag i samtalegrupper på tvers av disipliner og sektorer i samfunnet. Dette dokumentet gir et bilde av dialogen i gruppene som gjenspeiler tematikk belyst i innlegg i plenum, mindre grupper og samtaler på og rundt scenen. Olympiatoppen vil, sammen med Den norske … Read More

Evaluering av konferansen 2016

Prestasjonskonferansen-2016_Evaluering

Det er gledelig og nyttig at over 67% av bidragsytere og deltakere fra mer enn 60 prestasjonsmiljøer på tvers av samfunnets sektorer gir formell tilbakemelding i tillegg til all dialog underveis. Takk skal dere ha alle sammen! Dere styrker gjennom det arbeidet med samlingen som arena, videre utvikling av fellesskapet i Olympiatoppens prestasjonsklynge og utviklingen av deltakermiljøenes prestasjonskultur. Med det, … Read More

Om Prestasjonsklyngen Nord

Olympiatoppen Nord har sammen med sterke prestasjonsmiljøer på tvers av kultur, næringsliv, forskning og toppidrett, etablert et fellesskap i Prestasjonsklyngen Nord. Gjennom deltakelse i prestasjonsklyngen Nord blir det gjennomført 2-3 leder- og utøverstimuli mellom hver prestasjonskonferanse. I tillegg inviteres organisasjonene til å delta på “Precamp”, en egen forberedelsessamling i forkant av Prestasjonskonferansen Nord. Disse tiltakene har som mål å bidra … Read More

”…motstand og innovasjonskraft, motsetninger eller?

I evalueringen av Prestasjonskonferansen 2016 sa vi ”nød lærer fortsatt naken kvinne å spinne”. Hvorfor sa vi det? I mange miljøer, i samtaler, i evalueringer, i rapporter, i mediene… vektlegger mange behovet for ”bedre rammer” for å kunne få til noe annet, noe mer, noe bedre, innovere. I mange av de sterke prestasjonsmiljøene vi jobber med observerer og hører vi … Read More

Evaluering 2016: “Det er i de gode tider vi må jobbe med prestasjoner og kvalitet for å være rustet for dårligere tider.”

Prestasjonskonferansen Nord 2016. Foto: Olympiatoppen Nord.

Prestasjonskonferansen Nord 2016. Foto: Olympiatoppen Nord. I mai 2016 arrangerte vi for første gang Prestasjonskonferansen Nord, på Hålogaland Teater i Tromsø, med 216 deltakere fra mer enn 40 organisasjoner på tvers av samfunnssektorer og fylker. Vi har i etterkant evaluert arbeidet gjennom både evalueringsskjema til deltakere, evalueringsmøte i programkomiteen og oppfølgingssamtaler med deltakere og bidragsytere. Den store og brede deltakelsen … Read More

Broen fra prestasjon og disiplin til lojalitet og det å skape

Prestasjonskonferansen Nord 2016. Foto: Olympiatoppen Nord.

Prestasjonskonferansen Nord 2016. Foto: Olympiatoppen Nord. På vår historiske Prestasjonskonferansen Nord 3.-4. mai 2016 hadde vi stor oppmerksomhet mot å reflektere over dynamikken mellom prestasjon og resultat, samt hvordan disiplin i betydning av spesielt kvalitet og fokus ble fremhevet som en svært viktig prestasjonsindikator på både individ- og organisasjonsnivå. Tilbakemeldingene vi har fått fra både deltakere og bidragsytere viser tydelig … Read More

”…kan du dele med meg hva du gjør for å utvikle innovasjonskraften?

Prestasjonskultur. Lederstimuli.

Tema for Prestasjonsklyngens lederstimuli årshjul følger anslaget som blir gitt på Prestasjonskonferansen om høsten. I år er prestasjonsindikatoren ”skape” klyngens røde tråd. I lederstimuli 31.januar på Operaen fordypet vi oss i innovasjonskraften, en av flere faktorer i ”skape”. 12 ledere fra 5 prestasjonsmiljøer deltok. Alle opplever at deres miljøer presterer på høyt internasjonalt nivå i dag og står i kontinuerlig … Read More

..hva skjer når toppidrettsutøvere møter teknoentreprenørene?

Toppidrettsutøvere på StartupLab.

Hos StartupLab trener de beste entreprenørene for å prestere på høyt nivå med verden som konkurransearena, toppidrettsutøverne ditto på sine respektive idrettsarenaer, deriblant på Olympiatoppen. Olympiatoppens prestasjonsklynge har, gjennom gjestebesøk med toppidrettsutøvere i Silicon Valley, erfart at de to høyt presterende kulturene har et visst overlapp i måten å tenke og handle på. For å få litt mer erfaring «close … Read More

”Broen fra disiplin til skape”

Prestasjonskonferansen 2016 Scribing

Er disiplin et hinder for evnen og muligheten til å skape? Er disiplin grunnlaget og en forutsetning for å skape, finne mulighetsrommene, innovere og gjøre noe som er større enn en selv? Hvordan påvirker skapertrangen evnen til disiplin? Er det behov for å dekode skapermyten? Fremragende skapende kulturer viser at kreativitet og nye veier ikke oppstår i tomt rom, men … Read More

”…apropos skapermyten…nød også kalt motstand…lærer fortsatt naken kvinne å spinne”… (gml)

Prestasjonskonferansen-2016_Evaluering

– et utsnitt fra evaluering av Prestasjons-konferansen 2016   Det er gledelig og nyttig at over 67% av bidragsytere og deltakere fra mer enn 60 prestasjonsmiljøer på tvers av samfunnets sektorer gir formell tilbakemelding i tillegg til all dialog underveis.   Takk skal dere ha alle sammen!     [two_col_66_33_col1] Dere styrker gjennom det arbeidet med samlingen som arena, videre … Read More

Inkludert og engasjert involvering på Nordic Innovation House i Silicon Valley

om Hilde og Maren Lundby i Silicon Valley

Gjennom samarbeidet med Nordic Innovation House i Silicon Valley fikk skihopperne Tom Hilde og Maren Lundby muligheten til å utforske entreprenør-kulturen i Silicon Valley. Begge ble slått av entreprenørenes åpenhet og vilje til å inkludere dem i sitt arbeid. – Det er noen interessante ideer her som vi kan overføre til vår idrett. Vi har for eksempel hørt fra en … Read More

Petter Høiseth om Prestasjonskultur

  Prestasjonskonferansen er møteplassen hvor alle som deltar, også bidrar. Konserndrektør i SNN Petter Høiseth foreller om sine og SNN sine forventninger    

Anne Husebekk om Prestasjonskultur

    [two_col_75_25_col1] Anne Husebekk er rektor ved Universitetet i Tromsø og professor i immunologi ved Institutt for medisinsk biologi.   Akademia er med på Prestasjonskonferasnen, både med faglige bidrag og presentasjoner samt deltakere fra ulike fakultet. [/two_col_75_25_col1] [two_col_75_25_col2]   [/two_col_75_25_col2]  

Nina Wester om prestasjonskultur

    [two_col_75_25_col1] Nina Wester er teatersjef Hålogaland Teater, og vertskap for Prestasjonskonferansen Nord 2016.   Olympiatoppen Nord samarbeider med Hålogaland Teater om konferansen, og da er det naturlig å spørre teatersjef Nina Wester hva prestasjonskultur betyr for henne og teateret https://www.levitradosageus24.com/levitra-uk-only-apps/ og hvorfor Hålogaland teater ser verdien av å være med på å skape og bidra på prestasjonskonferansen Nord … Read More

Sammen blir vi sterke!

Avisa Nordlys har skrevet en artikkel om Prestasjonskonferansen Nord, som vi har fått lov til vise på våre nettsider: Klikk her for å lese saken (åpnes som pdf).

Det nærmer seg!

Vårens  store møteplass for utvikling av prestasjonskultur nærmer seg. Programmet er i det store og hele på plass. Flere nye deltagerorganisasjoner har meldt seg på. Vi er for tiden ute i møter med de enkelte deltagerne, for å preppe for to forventningsfulle dager i Hålogaland Teater. Olympiatoppen, Hålogaland teater, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet, Troms Fylkeskommune, Stamina region … Read More

Evaluering konferansen 2015

”Viktig at noen setter disiplin på agendaen” – et utsnitt fra evaluering av Prestasjonskonferansen 2015   [two_col_50_50_col1] Det er gledelig og nyttig at over 60% av bidragsytere og deltakere gir formell tilbakemelding i tillegg til all dialog underveis.   Takk skal dere ha alle sammen! Dere styrker gjennom det arbeidet med samlingen som arena, videre utvikling av fellesskapet i Olympiatoppens … Read More

DISIPLIN i betydningen Fokus, Lojalitet, Hardt arbeid og Kvalitet i alt over tid

Gjennom Olympiatoppens prestasjonsklynge har det vært fokusert på utvikling av prestasjonskultur. I alle prestasjonsmiljøer opplever i at det snakkes om, diskuteres og vektlegges viktigheten av gode holdninger, verdier og kultur for å skape noe ekstraordinært. Likevel ser vi at det er lite konkrete modeller og verktøy for å utvikle dette. Accenture gjorde som en del av samarbeidet med Prestasjonsklyngen et … Read More

Hva kan en snowboarder og en skikjører lære av entrepenørene I Silicon Valley?

Den er allerede betalt av han som var foran deg I køen. Avslappet kledde og smilende mennesker spiser organisk lunsj og bruker ord som “unicorns” “traction” “3D-printing”og “fo-mo”. Hva kan en snowboarder og en skikjører lære av entrepenørene I Silicon Valley? Ganske mye. “Times ten”. Sky is not the limit. Syv prosent vekst I måneden ender ikke på 100%. Og … Read More

…mangfold er virkelighet. Mangfold er ikke et valg…

Olympiatoppens Prestasjonsklynge tilbyr 5 arenaer, ”scener”, for utvikling av prestasjonskultur og tenking omkring det å prestere på høyt internasjonalt nivå. Scene 3, Lederstimuli, har vært operativ i mange år. Ledermøtet er et sentralt element på Scene 3. Ledermøtet er en unik møteplass hvor toppledere i klyngen både får anledning til å utvikle sitt prestasjonslederskap og samtidig anvende sin innsikt og … Read More

”kan vi prestere bedre av å dele erfaringer og praksis med en biskop, Filharmonien, Växjö tennis og Silicon Valley?”

[two_col_50_50_col1] Arbeidet med høstens prestasjonskonferanse er inne i en spennende fase hvor vi konkretisere programmet, utdyper det tematiske innholdet og hvem som blir årets bidragsytere slik http://www.laviagraes.com/el-viagra-femenino-en-chile at den røde tråden blir relevant belyst fra flere miljøer, med ulike perspektiv, erfaringer og praksis.   Fortsatt legger vi til grunn at det er lite skille mellom deltager og bidragsytere. På denne … Read More

“…definere rom for dialog om det man vanligvis ikke kommuniserer omkring…”

Planleggingen av neste Prestasjonskonferanse 23-24.09 er godt i gang. Vi bygger videre på de erfaringer og tilbakemeldinger som er kommet gjennom flere konferanser og år. Det skaper utvikling.   Konferansen skal fortsatt være en møteplass for mennesker med en genuin interesse for å utvikle sine prestasjoner og sin hverdagspraksis. Og bygge gode forutsetninger for dette, gjennom å skape holdninger og verdier – … Read More

“…kapasitet til oppmerksomhet…”

[two_col_50_50_col1] 11. desember 2014 samlet topputøverne seg til Utøversamling på Olympiatoppen på Sognsvann.   Anne Marte Pensgaard er professor i idrettspsykolog og mental trener i Olympiatoppen og Norges Idrettshøgskole.   Anne Marte vektla spesielt oppmerksomhetens betydning i utvikling og prestasjon på ekstraordinært nivå. Hun inviterte utøverne til dialog om blant annet følgende:   Evnen til å ta kontroll over og … Read More

“…hot thoughts change behavior…”

[two_col_50_50_col1] 11. desember 2014 samlet topputøverne seg på Olympiatoppen på Sognsvann. Inviterte utøvere representerte blant annet ballett, musikk, roing, padling, ishockey, fotball, golf og alpint.  Denne andre utøversamlingen i Olympiatoppens Prestasjonsklynge satt mental trening for utøvere og disiplinens rolle i prestasjonsutøvelse på ekstraordinært nivå på agendaen.   Anne Marte Pensgaard er professor i idrettspsykolog og mental trener i Olympiatoppen og … Read More

Olympiatoppens Prestasjonskonferansen 2015

[two_col_50_50_col1] Datoen for den 4 prestasjonskonferanse er satt til 23 og 24 september 2015. På nytt har vi gleden av å invitere til Operaen og Nasjonalballettens fantastiske storstue.   Vi er i full gang med å planlegge neste års konferanse. Vi har hatt grundige evalueringer etter hver av konferansene. Tilbakemeldingene er svært positive. Grunnformatet vil fortsatt være lett gjenkjennelig. Vi er hele tiden ute etter … Read More

…mitt prestasjonsfokus, min hverdagspraksis…

Ordsky Prestasjonskonferansen 2014

Prestasjonskonferansen 2014 … og de beste slutter aldri…fra workshop på tvers   26. september 2014 bearbeidet ca 300 hundre høyt presterende ledere og utøvere inntrykk og læringspunkter fra Prestasjonskonferansens første dag i samtalegrupper på tvers av disipliner og sektorer i samfunnet. Dette dokumentet gir et bilde av dialogen i gruppene som gjenspeiler tematikk belyst i innlegg i plenum, mindre grupper … Read More

Evaluering konferansen 2014

”Det finnes ingen snarveier bak de gode prestasjonene” [separator type=”normal” color=”” thickness=”” up=”20″ down=””] [two_col_66_33_col1] Takk for alle evalueringer og tilbakemeldinger. Dere styrker med det arbeidet med konferansen som arena, utvikling av en prestasjonsklynge og utviklingen av partnernes og deltakernes prestasjonskultur og med det prestasjonstenkningen i det norske samfunnet.   Denne rapporten tar for seg svarene på noen av spørsmålene i … Read More

Prestasjonskonferansen 2014

Operaen i Oslo.

Prestasjonskonferansen 2014 … de beste slutter aldri…     ”Det er GULL å jobbe på tvers a disipliner” sa det store flertallet etter Prestasjonskonferansen i 2013. Programmet for 2014 fulgte malen fra de to tidligere  konferansene med Sammen om de store prestasjonene og … de beste slutter aldri… som røde tråder.   Det var presentasjoner fra politikere, fagpersoner og ledere … Read More

Scene 5

De beste slutter aldri. [latest_post post_number=’3′ order_by=’menu_order’ order=’ASC’ category=’scene5′ text_length=”/]

Scene 4

Utøvere [latest_post post_number=”3″ order_by=”menu_order” order=”ASC” category=”scene4″ text_length=””/]

Scene 3

Ledere [latest_post post_number=”3″ order_by=”menu_order” order=”ASC” category=”scene3″ text_length=””/]

Scene 2

Prestasjonskultur [latest_post post_number=”3″ order_by=”menu_order” order=”ASC” category=”scene2″ text_length=””/]

Scene 1

Prestasjonskonferansen

Prestasjonskonferansen [latest_post post_number=”3″ order_by=”date” order=”DESC” category=”scene1″ text_length=”150″/]

Prestasjonskonferansen 2014

Prestasjonskonferansen 2014 Olympiatoppens prestasjonklynge [separator type=”transparent” color=”” thickness=”” up=”25″ down=””] [two_col_50_50_col1] I et partnerskap mellom Olympiatoppen, Operaen, Accenture og NTNU, er det etablert et  fellesskap;  Olympiatoppens Prestasjonsklynge.   Den har utviklet seg spesielt gjennom de siste 3 år, hvor man har etablert 5 ulike arenaer – ”scener”. Den  største scenen er Prestasjonskonferansen.   Olympiatoppens prestasjonsklynge,  vil gjennomføre en ny prestasjonskonferanse i Operaen 25-26 september 2014. Trykk … Read More

….og de beste slutter aldri….

De fleste av oss slutter å leke når vi blir voksne. Men de beste slutter aldri.   [separator type=”normal” color=”” thickness=”” up=”5″ down=””]     [two_col_50_50_col1] Hvor gamle er vi når vi slutter å leke? De fleste av oss glemmer leken altfor tidlig og begynner med matriser i stedet. Men noen slutter aldri. Det er ofte de som forandrer verden. … Read More

Vanligvis står de største navnene på scenen

[parallax] [parallax_section id=”insert image id” height=”” content_position=”center”] content content content [/parallax_section] [/parallax] På prestasjonskonferansen 2014 finner du de fleste av dem i salen [two_col_50_50_col1]   Men det spesielle med denne konferansen, er at folket i salen er på samme høye nivå. De skal ikke bare ta i mot, men bidra selv.   HVORDAN KAN STORE PRESTASJONER PÅVIRKE KULTUREN I HELE … Read More

Utøvere på Prestasjonskonferansen 2014

Prestasjonskonferansen

  Utøvere på Prestasjonskonferansen 2014 [two_col_50_50_col1]   Prestasjonsklyngen har etablert en egen arena spesielt for ”utøverne”. Innen kunst, kultur og toppidrett er det å være utøver en veletablert anerkjent rolle og en forståelig benevning. Det er noe mer uvant og krevende å definere utøvere og utøverrollen i næringslivet, i akademia og i forskningen.   På Prestasjonskonferansen har vi også et … Read More

Norsk histories største prestasjoner 1814-2014

Prestasjonskonferansen

[two_col_50_50_col1] [separator type=”transparent” color=”” thickness=”” up=”5″ down=””] Nominer Norges største prestasjoner i perioden 1814-2014   I anledning Norges Grunnlovs jubileum har det vært mange tilbakeblikk, utnevnelser og kåringer. Våre største idrettsøyeblikk er kåret og nylig offentliggjort.   Vi har ikke registrert at noen har kåret Norges største prestasjoner innen de sektorene som Olympiatoppens Prestasjonsklynge representerer. Dette er foruten toppidretten, kunst og … Read More

Bak resultatene

Flinke folk trenger stimuli Vi ønsker å gjenskape noe av den yrende stemningen på samlingen i Operaen i slutten av mai. Vi trekker frem noen momenter, minner om refleksjoner som ble gjort som lar dere gjøre dere noen tanker om hva dere har erfart fra da til nå. Til slutt vil i gi dere noen utfordringer til praktisering og videre … Read More

Dønn ærlig

Samspill 2og2 som element i utvikling og ekstraordinær prestasjon…..               Og Stine kontaktet Ingrid. Og så kom de sakte men sikkert i gang. Kan hende ikke like innlysende hva begge ville få ut av dette fra starten. Men erkjennelsen av gjensidig nytte kom raskt. Gjennom å løfte andre løfter jeg meg selv er tydelig … Read More

Scene 4: Seriøs moro

Lek som element i utvikling og ekstraordinær prestasjon…..   [separator type=”transparent” color=”” thickness=”” up=”5″ down=””]     Hvilke relevans har dette for meg sa flere i starten. For de aller fleste endret dette seg mye underveis. Mange trekker frem at Heddas innlegg ga nye tanker om lek som metode og lekens betydning både for utvikling og prestasjon.   Metoden i … Read More

Prestasjoner i verdensklasse handler nesten alltid om kombinert.

Utøverstimuli

[two_col_50_50_col1]   Olympiatoppens Prestasjonsklynge utvikler prestasjonskulturen hos partnerne. Vi har også en visjon og et sterkt ønske om å påvirke prestasjonstenkningen i de sektorene partnerne representerer i det norske samfunnet.   Utvikling og påvirkning gjøres på ulike vis i klyngens løpende arbeid. I forberedelser, gjennomføring og videre prosess etter Prestasjonskonferansen spesielt. Gjennom utvikling av program, innhold og laguttak foregår det … Read More

En treningsarena for utvikling av prestasjonskultur

Prestasjonskonferansen

Prestasjonskonferansen – en treningsarena for utvikling av prestasjonskultur [two_col_50_50_col1]   Olympiatoppens Prestasjonsklynge legger til grunn at all utvikling av ekstraordinære prestasjoner baserer seg på at en må øve på det man ønsker å utvikle og bli best på. Forut for øving ligger erkjennelsen og beslutningen at man har funnet noe som er verdt å øve på, noe som tar en … Read More

Program for konferansen 2014

Prestasjonskonferansen

Kl  10.00 starter konferansen, med registrering og kaffe fra 09.00. Første del  settes fokus på de store linjene og samfunnsperspektivet. Dette belyses av Kulturminister Thorild Widvey, Accentures internasjonale leder Liv Guro Sandbæk, psykiater og forfatter Finn Skårderud og Røde Kors Sven Mollekleiv. Kl  12.00 Store norske prestasjoner, blir presentert i to omganger. Her får vi oppleve Operaens musikere og sangere, … Read More

"flinke folk trenger stimuli"

Prestasjonskonferansen

Scene 4 – Utøversamling i Olympiatoppens Prestasjonsklynge “flinke folk trenger stimuli” [separator type=”transparent” color=”” thickness=”” up=”25″ down=””] [two_col_33_66_col1] [separator type=”transparent” color=”” thickness=”” up=”5″ down=””] [separator type=”transparent” color=”” thickness=”” up=”5″ down=””]   [separator type=”transparent” color=”” thickness=”” up=”5″ down=””] [separator type=”transparent” color=”” thickness=”” up=”5″ down=””] [/two_col_33_66_col1] [two_col_33_66_col2] Olympiatoppens Prestasjonsklynge er etablert i partnerskap mellom Olympiatoppen, Den norske opera og ballett, Accenture og NTNU. Klyngen … Read More

Prestasjons-konferansen 2014

Prestasjonskonferansen 2014 Olympiatoppens prestasjonklynge [separator type=”transparent” color=”” thickness=”” up=”25″ down=””] [two_col_33_66_col1] [separator type=”transparent” color=”” thickness=”” up=”5″ down=””] [separator type=”transparent” color=”” thickness=”” up=”5″ down=””]   [separator type=”transparent” color=”” thickness=”” up=”5″ down=””] [separator type=”transparent” color=”” thickness=”” up=”5″ down=””] [/two_col_33_66_col1] [two_col_33_66_col2] I et partnerskap mellom Olympiatoppen, Den Norske Opera & Ballett, Accenture og NTNU, er det etablert et  fellesskap;  Olympiatoppens Prestasjonsklynge. Den har utviklet seg spesielt … Read More

Å leke med det negative

Finn Skårderud. Foto: Erik Berg.

Se utdrag fra Finn Skårderud sitt foredrag på Prestasjonskonferansen  2013 Trykk her for å diskutere temaet i prestasjonsklyngens LinkedIn-gruppe

Operaballetten og Kingwings

..et ektefødt barn av samarbeidet mellom Olympiatoppen og Den Norske Opera og Ballett og Olympiatoppens Prestasjonsklynge.   Fra 3 februar har Operaballetten på nytt satt opp suksess-forestillingen hvor Nasjonalballetten og Kingwings Crew danser i et spektakulært samspill.   Bakteppe for forestillingen er det samme  som for Prestasjonsklyngen. Gennom samarbeid, utveksling av kulturer og kunnskap, inspirasjon, styrkes prestasjonskulturen og prestasjonene uavhengig … Read More

Tysk medie oppdaget Olympiatoppens Prestasjonsklynge

Gjennom kontakt med Sigurd Wongraven, omtaler Die Welt (en av de største seriøse tyske avisene) på en god måte Olympiatoppens Prestasjonsklynge. Ved siden av presentasjon av Sigurds arbeid, presenteres Mikko Koksliens samarbeid med ballettdansere. Interessante vinklinger og gode spørsmål. Trykk her for å lese artikkelen til Die Welt (ekstern lenke, på tysk)

Evaluering konferansen 2013

Det er GULL å jobbe på tvers av disipliner påpeker fler enn hver tredje deltakter på Prestasjonskonferansen 2013. [separator type=”normal” color=”” thickness=”” up=”20″ down=””] [two_col_66_33_col1] Svært mange sier de forstår prestasjoner bedre. Mange har fått et språk for videre refleksjon, læring og utvikling. Takk for alle evalueringer og tilbakemeldinger. Dere styrker med det arbeidet med konferansen som arena, utvikling av … Read More

Sammendrag konferansen 2013

«Deltakerne på Prestasjonskonferansen 2013 mener det er stor  overføringsverdi mellom ekstraordinære prestasjoner innenfor disiplinene kultur, idrett, forskning og næringsliv. Se sammendrag av konferansen her.»

Intervjuer konferansen 2013

Å utvikle seg gjennom samhandling med andre og hente inspirasjon utenfor egen ekspertise verdsettes av både  ledere og utøvere. Se intervjuer før, under og etter konferansen her.

Hva næringslivet kan lære av toppidretten

BI-professor Svein S. Andersen diskuterer om prestasjonsledelse i næringslivet kan lære noe  av toppirdretten.Trykk her for å lese artikkelen til Andersen (ekstern side)

Prestasjoner i verdensklasse handler nesten alltid om kombinert.

Utøverstimuli

(Annonse)[separator type=”transparent” color=”” thickness=”” up=”5″ down=””]   [three_col_col1] Mikko Kokslien forbereder seg til OL i Sotsji i februar. Han er medaljekandidat i kombinert, en tradisjonsrik norsk paradegren. Han har ti tusen timers trening i kroppen, og har perfeksjonert teknikk og aerodynamikk med landets fremste fagfolk. Dyktige forskere har hjulpet ham med et gliprosjekt som gir gode ski både i bakken og … Read More

Hva er det som skaper de virkelig store prestasjonene?

The Creation of Adam, by Michelangelo

(Annonse) [separator type=”transparent” color=”” thickness=”” up=”5″ down=””] [three_col_col1] Michelangelos ”Skapelsen av Adam”, malt i taket på Det Sixtinske Kapell i 1511-12, er ansett som et av de største mesterverk i kunsthistorien. Som de fleste prestasjoner i verdensklasse ble det skapt av en unik begavelse – og samtidig av en utøver som var del av et fellesskap. Michelangelo var inspirert av … Read More

Om annonsekampanjen "En nasjonal prestasjonskultur?"

[two_col_66_33_col1] Olympiatoppen gjennomførte i 2010 en annonsekampanje hvor Aksel Lund Svindal, Nils Erik Ulset, stafettjentene i langrenn og Olaf Tufte var frontfigurer. Målet for kampanjen var å løfte frem visjonen til Olympiatoppen “Sammen om de store prestasjonene”, tydeliggjøre verdien av fellesskapets betydning for utøvernes utvikling, og invitere ulike samfunnsaktører til å være med på å videreutvikle prestasjonskulturen i landet. – Fra … Read More

Vår ære og vår makt.

[two_col_66_33_col1] Åpent brev fra dobbelt OL-vinner i roing, Olaf Tufte, til norsk skipsfart, offshorevirksomhet og næringsliv forøvrig, om betydningen av å skape nasjonal stolthet.   Kjære næringslivsleder   Våre største bragder har vi nordmenn utført til havs. Og da rangerer jeg mange tøffe utøvere langt over meg sjøl, selv om de aldri tok OL-gull: Eirik Raude og Leiv Eiriksson for … Read More

Liker du å prestere? Bli med på laget!

[two_col_66_33_col1] Åpent brev til norsk næringsliv fra jentene som tok stafettgull i Vancouver – om hvordan vi sammen kan skape store prestasjoner i årene fremover.   Å stå øverst på pallen er en deilig følelse! Det unner vi flere å oppleve! Den fyller hele kroppen med glede og stolthet over å ha gjort en maksimal prestasjon når det gjaldt som … Read More

Alle skal med. Og noen skal ta gull.

[two_col_66_33_col1] Åpent brev fra Nils Erik Ulset, Norges eneste paralympiske gullvinner i Vancouver 2010, om hvordan vi kan få flest mulig nordmenn til å prestere på sitt beste uansett forutsetninger.   Kjære landsmenn – og kvinner!   Kanskje dere ikke kjenner meg? Jeg er ikke akkurat like berømt som Petter Northug. Men jeg tok gull i skiskyting under Paralympics i … Read More

Hva er prestasjonskultur verdt for en nasjon?

[two_col_66_33_col1] Åpent brev fra Aksel Lund Svindal til ledere i politikk og næringsliv om hvordan et lite land kan fortsette å levere store prestasjoner.   Kjære politikere, styreledere, direktører og markedssjefer!   Jeg håper dere sto på stolene og skreik av glede da vi herjet i Vancouver? 9 OL-gull, 8 sølv og 6 bronse; fjerde beste nasjon og suverent beste … Read More