Hvorfor etablere en Prestasjonskonferanse?

Prestasjonskonferansen ble født på grunnlag av toppidrettssjef Jarle Aambøs kongstanke om å etablere en møteplass med takhøyde, for å diskutere hva som kreves for å prestere på høyt nivå innen ulike samfunnsområder? Hva er fellesnevnerne? Hva kan vi lære av hverandre? Hvordan kan vi stimulere og ta vare på dem som ønsker å utnytte sitt potensial?

Gjennom det to år lange samarbeidet med Operaen, vokste så Prestasjonskonferansen frem med Operaen (ved Tom Remlov) og Olympiatoppen (ved Jarle Aambø) som vertskap. Prestasjonskonferansen i 2012 ble gjennomført med flere hundre deltakere på tvers av samfunnets sektorer. Mange individer og miljøer har bidratt og deltatt i fellesskapet ved gjentatte anledninger. Hvert år er noen med for første gang og gir ny dynamikk og videre utvikling av prestasjonsfellesskapet.

Nå tar flere 10 talls prestasjonsmiljøer og mange hundre personer del i fellesskapet. Og det er plass til flere.

Olympiatoppens Prestasjonsklynge legger til grunn at all utvikling av ekstraordinære prestasjoner krever trening på det man ønsker å utvikle og bli best på. Forut for trening ligger erkjennelsen og beslutningen om at man har funnet noe som er verdt å trene på, noe som tar en videre.

Klikk her for å lese mer om Prestasjonskonferansen.

For oss i toppidretten er det svært nyttig å lære om hvordan man utvikler prestasjoner innenfor andre samfunnsområder, og hvordan man kan gi næring til prestasjonsmiljøer. Jarle Aambø