Kunnskapsportal

 

Prestasjonsklyngen utvikler en kunnskapsportal, med fagstoff utviklet gjennom konferanser, samlinger og møter med partnere og deltakere.

Noe innhold vil være åpent, mens annet innhold er kun tilgjengelig for partnere og deltakere. 

Tilgang til portalen koordineres gjennom din bedrift. Ta kontakt med Prestasjonsklyngen dersom spørsmål. 

Klikk her for å gå til kunnskapsportal