Organisering

 

Olympiatoppen har sammen med sterke næringsmiljøer og representanter fra forskning, etablert et fellesskap i en prestasjonsklynge. Dette skal utvikle prestasjonskulturen hos Olympiatoppen og klyngedeltagere, og gjennom dette påvirke prestasjonstenkningen i det norske samfunnet. Olympiatoppen har valgt å organisere arbeidet i prestasjonsklyngen som et prosjekt. Olympiatoppen er prosjektets hovedeier og utvikler. Prestasjonskonferansen er klyngens hovedarena.

Vi har valgt å arbeide i prosjektet langs 5 linjer, beskrevet som 5 arenaer. Dette strukturerer arbeidet i ulike segmenter, målgrupper og nivåer, forankring og antall involverte personer.

Vi definerer deltagelse i klyngearbeidet som 1) Eiere, 2) Klyngedeltagere 3) deltagere på prestasjonskonferansen. Det faglige innholdet i alle scenene utvikles på basis av studier og forskning på prestasjonskulturer, klyngedeltagernes erfaringsbaserte kunnskap og modellen utviklet av Olympiatoppen og forankret i klyngen.

Det etableres med dette en faglig tematisk rød tråd på tvers av alle scenene. I denne modellen ligger grunnverdier, et helhetlig menneskesyn og erfarings- og kunnskapsbaserte prestasjonsindikatorer.