Prestasjonskonferansen 2013

Prestasjonskonferansen 2013 ble avviklet 14. – 15. november i Operaen. Konferansen var lagt opp med varierte presentasjonsformer og organisering. Det ble holdt foredrag og workshops, og små samtalegrupper med interaksjon med tilhørere. Tematikken var knyttet til utøvelsen av store prestasjoner og lederskap av prestasjonsgrupper.