PRESTASJONSKONFERANSEN

 
 

Prestasjonskonferansen - En årlig møteplass og treningsarena for utvikling av prestasjonskultur.

Prestasjonsmiljøene setter hverandre i stevne, deler praksis, refleksjoner og har utviklende dialog på tvers av sektorer, fagdisipliner, roller og ansvar, utøvere og ledere.

Klikk her for å lese om årets konferanse.

Årets prestasjonskonferanse

Temaet i år er Kultur for å «Lede og trene best i verden».

  • 25.oktober Prepp
  • 1.november «Best forberedt», digitalt
  • 8.november «Best sammen», Ullevaal Stadion
  • 13.desember Implementering

Klikk her for å lese mer. 

Tidligere prestasjonskonferanser

Klikk på linkene under for å lese om tidligere konferanser, se bilder og bidragsytere.

 
Jeg er overbevist om at det er viktig for toppmiljøer innen ulike samfunnsområder, å skape en sterk, verdibasert og bærekraftig prestasjonskultur. Gjennom dette styrkes legitimiteten for å tilrettelegge for at mennesker som ønsker det, kan utvikle sitt potensiale så langt det er mulig.Jarle Aambø