Prestasjonskonferansen Vest 2022
Ole Bull Scene tirsdag 23. august

Har du spørsmål?

Kontakt: Grethe Hillestad - tlf 419 00 122  grethe.hillestad@idrettsforbundet.no

 
Prestasjonskonferansen

På Prestasjonskonferansen reflekterer vi over hva som ligger i vår prestasjonskultur og stimulerer mennesker ved å dele kunnskap og løfte frem kjente og ukjente prestasjoner.

Jeg vet at ingen blir gode alene. Og for at jeg skal bli bedre, må jeg hjelpe andre til å bli bedre.
Michael Jørgensen, coach i Olympiatoppen.

Hva er prestasjonskonferansen vest?

Med denne konferansen ønsker vi å skape en møteplass hvor vi fokuserer på hvordan man skaper en prestasjonskultur. Vi ser også på historiene bak og løfter frem store prestasjoner her på Vestlandet.

Ved å møtes på tvers av ulike bransjer og fagfelt kan vi dele erfaringer og lære av hverandre, fordi prestasjon og prestasjonskultur er fellesnevnere for både deltakerne i salen og bidragsyterne på scenen, uavhengig av bransje.

Nytteverdi?

Å delta på Prestasjonskonferansen Vest skal oppleves som vel anvendt tid. Derfor kan du ikke lene deg tilbake og være en passiv mottaker. Denne konferansen krever noe av deg, du må være en aktiv bidragsyter fordi, som den kinesiske filosofen Konfutse sa: «Jeg hører og glemmer, jeg ser og husker, men jeg gjør og forstår!».

Derfor deltar også bidragsyterne fra scenen aktivt i gruppearbeidet og samtalene rundt bordene.

Tidligere prestasjonskonferanser

Image
Prestasjonskonferansen Vest 2019

Program    Bidragsytere

 
Prestasjonskonferansen Vest 2018

Bidragsytere

Image
Prestasjonskonferansen Vest 2017

Program    Bidragsytere

 
Prestasjonskonferansen Vest 2016

Kontakt:

Grethe Hillestad
Telefon: 419 00 122
E-post: grethe.hillestad@idrettsforbundet.no

Følg oss:

Image
Image
Image
Image