Prosesser

Michelangelos ”Skapelsen av Adam”, malt i taket på Det Sixtinske Kapell i 1511-12, er ansett som et av de største mesterverk i kunsthistorien. Som de fleste prestasjoner i verdensklasse ble det skapt av en unik begavelse – og samtidig av en utøver som var del av et fellesskap. Michelangelo var inspirert av andre kunstnere, arkitekter, komponister og filosofer.

Og han visste alt om betydningen av hardt arbeid. Derfor foretrakk han å jobbe med oppgaver som krevde stor fysisk innsats; å hugge skulpturer i marmor, å male fresker på mur fremfor å bruke pensel på lerret.

Hvordan kan miljøer som leverer store prestasjoner utvikle hverandre?

Gjennom Olympiatoppen har vi gjort det i idretten, og ser at erfaringsutveksling på tvers av ulike idretter gir resultater. De siste årene har Olympiatoppen også samarbeidet fruktbart med Den Norske Opera & Ballett, og tenkningen utvides hele tiden. Nå er også ledende miljøer innen næringsliv og forskning blitt med.

Noen fellestrekk mener vi allerede å ha funnet. Det handler om å prestere – og vi ser at fokus på arbeidsoppgavene som regel gir best resultater. Tydelige mål, hardt arbeid og stor disiplin underveis er viktig. Mot, vilje til å tenke nytt og til å dele erfaringer med andre er også egenskaper som går igjen hos mange.

Fokus på arbeidsoppgavene gir som regel best resultater. Tydelige mål, hardt arbeid og stor disiplin underveis er viktig.

Vi er få mennesker i Norge, og trenger gode møteplasser for alle som har fokus på prestasjoner og prestasjonskultur. Derfor inviterer vi med glede flere miljøer inn i fellesskapet.