Utøverstimuli

Prestasjonsklyngen har etablert en arena for å stimulere de beste utøverne og utøvelse på høyt internasjonalt nivå. Her er fokus utøverne og utøvelsen.

Innen kunst, kultur og toppidrett er det å være utøver en veletablert anerkjent rolle og en forståelig benevning. Det er noe mer uvant og krevende å definere utøvere og utøverrollen i næringslivet, i forskningen og akademia.

Innen kunst, kultur og toppidrett er det å være utøver en veletablert og anerkjent rolle.

Prestasjonsklyngen inviterer til samlinger for utøvere på tvers av disipliner og sektorer. Det presenteres prestasjoner på høyt internasjonalt nivå. Det deles hverdagspraksis i utvikling og prestasjon. Det skapes møter mellom individer og team som vanligvis ikke treffes.

Det skapes rom for dialog om temaer som til vanlig ikke er så naturlig å få snakket om og jobbet med. Det inspirerer. Det skapes nytt. Det gir påfyll til og i videre utvikling på respektive arenaer.

Det er vår erfaring at utøvere og utøvelsen har en avgjørende rolle i prestasjonen og utvikling av prestasjonskulturen.
Flinke folk trenger også stimuli…

Det er uvant å definere utøvere i næringslivet, i forskningen og akademia.
Prestasjonsklyngen inviterer til samlinger for utøvere på tvers av disipliner.