Program Prestasjonskonferansen Nord 2021

Sted: Amtmandens Eftf., Grønnegata 83

PROGRAM TIRSDAG 5. OKTOBER

09.00 Velkomst og registrering, dørene åpnes

09.30 Navid Rezvani, B-Boy
– Indre drivkraft og drømmene

10.00 Åpning – Velkommen ved Hålogaland Teater og Olympiatoppen Nord

10.20 Ambisjoner… hva betyr dette egentlig?

10.35 Refleksjoner på tvers – verdensstjerner om egne ambisjoner i med- og motgang

Berit Norbakken, solist; Navid Rezvani, B-Boy;
Andreas Semmingsen, gründer; og
Morten Gamst Pedersen, fotballspiller 

I samtale med Håvard Klemetsen, rundt betydning av ambisjoner og hvordan motgang påvirker dette

11.15 Egentrening på tvers
Vi fordeler oss rundt på Amtmandens og jobber i mindre grupper om tema ambisjoner

12.15 Lunsj

13.00 Dybdeløp
Frode Moen, Olympiatoppen

13.45 Refleksjoner på tvers

Asbjørn Lilletun, Norinnova; Monica Borg Fure, Talent Norge; Erik Plener, VM Alpint 2027; og Steinar Nilsen, Tromsø Taxi

I samtale med Trine Lise Andersen rundt tema: Din, min, vår eller deres ambisjon?

14.30 Pause

14.45 Egentrening i egen organisasjon
«Din, min og våre ambisjoner»: Hvordan jobber vi med dette på «hjemmebane»?

15.35  Oppsummering
Fra ord til handling. Hva er ditt bidrag?

15.45 Fremragende prestasjoner
Arktisk Filharmoni

16.00 Avslutning

17.00 Minglemiddag på Amtmandens Eftf.

Kontakt:

Trine Lise Andersen
Mobil: 901 55 691
trinelise.andersen@olympiatoppen.no

Følg oss: