Prestasjonskonferansen

En møteplass og treningsarena for utvikling av prestasjonskultur. På den årlige Prestasjonskonferansen setter prestasjonsmiljøene hverandre i stevne, deler praksis, deler refleksjoner og har utviklende dialog på tvers av sektorer, fagdisipliner, roller og ansvar, utøvere og ledere. De trener sammen på videre utvikling av en verdibasert prestasjonskultur. Resten av året presterer og utvikler man sine respektive praksiser på egen arena og i eget prestasjonsmiljø. Her kan du lese om bakgrunnen for Prestasjonskonferansen.

Klikk her for å lese om årets konferanse. 

Prestasjonskonferansen - En møteplass og treningsarena for utvikling av prestasjonskultur.