Prestasjonskonferansen

– En møteplass og treningsarena for utvikling av prestasjonskultur.

Prestasjonskonferansen 2022: 1/11 digitalt og 8/11 Ullevål stadion Meet
Image

Prestasjonsklyngen

Olympiatoppens Prestasjonsklynge ønsker å utvikle norsk prestasjonskultur. Dette gjøres gjennom et sterkt samspill mellom prestasjonsmiljøer innen kultur, akademia, det offentlige, næringslivet og toppidretten. Les mer om Prestasjonsklyngen.
 

På Prestasjonskonferansen er bidragsytere deltakere og deltakere bidragsytere. Fra scenene er noen navn og miljøer kjent, andre ikke. Kanskje har du aldri opplevd dem eller hørt dem dele det de gjør her og på denne måten. I samtaler og workshop bidrar alle. Hvilken rolle spiller lidenskap, driv, mestringstro, dedikasjon og kan hende litt galskap i utvikling og prestasjon?

Simen Staalnacke
Grete Faremo
Halvor Engebretsen
Nils Harald Sødal


KONTAKT

Prestasjonskultur:
JARLE AAMBØ
jarle.aambo@olympiatoppen.no