Prestasjonskonferansen

– En møteplass og treningsarena for utvikling av prestasjonskultur.

Prestasjonskonferansen 2022:      1/11 digitalt og 8/11 Ullevaal Stadion
Image

Prestasjonskonferansen

Olympiatoppens Prestasjonskonferanse ønsker å utvikle norsk prestasjonskultur. Dette gjøres gjennom et sterkt samspill mellom prestasjonsmiljøer innen kultur, akademia, det offentlige, næringslivet og toppidretten.

Årets konferansetema er: Kultur for å «Lede og trene best i verden»

  • 25. oktober Prepp
  • 1. november «Best forberedt», digitalt
  • 8. november «Best sammen», Ullevaal Stadion
  • 13. desember Implementering 

På Prestasjonskonferansen er bidragsytere deltakere og deltakere bidragsytere. Fra scenene er noen navn og miljøer kjent, andre ikke. Kanskje har du aldri opplevd dem eller hørt dem dele det de gjør her og på denne måten. I samtaler og workshop bidrar alle. Hvilken rolle spiller lidenskap, driv, mestringstro, dedikasjon og kan hende litt galskap i utvikling og prestasjon?

Simen Staalnacke
Grete Faremo
Halvor Engebretsen
Nils Harald Sødal

 

KONTAKT

Prestasjonskultur:
JARLE AAMBØ
jarle.aambo@olympiatoppen.no