Prestasjonskonferansen 2023

Kultur for å lede og trene best i verden

 

Prestasjonskonferansen 2023

- Ambisjoner 

 

Prestasjonskonferansen gir stimuli og bidrag til miljøer som allerede har gode utviklingsprosesser etablert.

Prestasjonskonferansen er Olympiatoppens storsamling og deltakelse gir impulser til videre utvikling gjennom våre møteplasser for høyt presterende miljøer på tvers av samfunnets sektorer. Med ønske om å utvikle norsk prestasjonskultur, gjennom et sterkt samspill mellom prestasjonsmiljøer innen kultur, akademia, det offentlige, næringslivet og toppidretten.

Årets tema og arena for Prestasjonskonferansen er inspirert av Olympiatoppens og norsk toppidretts visjon «Lede og trene best i verden». Ambisjoner på det høyeste nivå er drivkraften hos mennesker og miljøer som skaper prestasjoner i verdensklasse. «Ambisjoner» vil være et gjennomgående tema vi dykker dypere inn i.

  • 2. november: halvdag digitalt
  • 7. november: heldag Ullevaal Stadion

Norges Fotballforbund er medarrangør til Prestasjonskonferansen 2023.

Olympiatoppen jakter på og stimulerer høyt presterende og spennende miljøer, deres verdier, tenkesett og praksis

Vi dykker inn i, inspirerer og utfordrer oss selv og hverandre til nye nivåer. Miljøer møtes med fellesnevneren at vi strever etter å utvikle oss videre. Utvikle prestasjonskultur, tenkesett, verdier, mentalitet, adferd og praksis for å realisere potensial, utvikle kapasitet og prestasjon.

 

Prestasjonskonferansens økter

2. november – digital halvdag

I vårt digitale studio «Studio2023» vil vi møtes til digital økt og dag 1 av årets konferanse.

Vi gjennomfører digitale besøk til ulike høyt presterende miljøer innenfor flere sektorer. Øktene fra respektive miljøer vil bli diskutert i Prestasjonskonferansens «Studio2023", meningsutveksling i chattekanalen, korte digitale workshops og pulsmåling underveis. Økten rundes av med noen tanker og utfordringer om hva vi tar med oss videre de neste dagene frem til vi møtes fysisk 7. november på Ullevaal Stadion.

7. november – Ullevaal Stadion fysisk heldag”

På Ullevaal Stadion bredder vi ut og går dypere inn i trening, øving og praktisering. Det blir oppspill og samtaler fra scenen, refleksjon rundt bordene, iscenesatte prestasjoner, workshop «på tvers» og «Walk & Talk». Vi reflekterer over viktige spørsmål sammen.

Pausene med diskusjoner og måltider på Ullevaal Stadion gir gode muligheter til å utveksle opplevelser, bygge nettverk og dele refleksjoner gjennom dagen.

Dette er en arena for deling, læring og utvikling!

 

Se inntrykk fra prestasjonskonferansen 2022: