En nasjonal Prestasjonskultur?

Norge som nasjon presterer på høyt internasjonalt nivå på mange områder. Det er bemerkelsesverdig hvor gode resultater nasjonen oppnår, tatt i betraktning antall mennesker vi er, og at den internasjonale konkurransen er stadig mer krevende.

I utviklingen av et moderne samfunn, kan vi ikke melde oss ut av disse “konkurransearenaene”. Vi ønsker å være der og vi ønsker å lykkes.

Bak de ekstraordinære resultatene står dyktige mennesker, som ønsker å strekke seg, og evner å løfte hverandre og organisasjonene de representerer. Sentralt i dette bildet er kompetanse. Grunnlaget for prestasjoner ligger i kunnskapen om hva som kreves, og hvordan man når målet.

Men det er mange elementer knyttet til god prestasjonsutvikling. Der er også de verdier og det miljøet menneskene skaper noe i. I sum kan dette kalles en kultur – i denne sammenhengen en prestasjonskultur.

Målet med å etablere et nettverk og arenaer for utøvere og ledere som søker prestasjonsutvikling, er å reflektere over hva som ligger i vår prestasjonskultur, stimulere mennesker ved å dele kunnskap og erfaringer og løfte frem kjente og ukjente prestasjoner.

Det kan styrke mulighetene for å skape store prestasjoner også i fremtiden, og bidra til at vi får en nasjonal prestasjonskultur basert på gode samfunnsverdier.

Trykk her for å lese om prestasjonstilstanden

Målet med å etablere et nettverk er å reflektere over hva som ligger i vår prestasjonskultur, stimulere mennesker ved å dele kunnskap og løfte frem kjente og ukjente prestasjoner.