Olympiatoppen har sammen med sterke næringsmiljøer og representanter fra forskning, etablert et fellesskap i en prestasjonsklynge. Dette skal utvikle prestasjonskulturen hos Olympiatoppen og klyngedeltagere, og gjennom dette påvirke prestasjonstenkningen i det norske samfunnet.

Olympiatoppen har valgt å organisere arbeidet i prestasjonsklyngen som et prosjekt. Olympiatoppen er prosjektets hovedeier og utvikler.

Prestasjonskonferansen 2021

 
Om Prestasjonsklyngen
 
Fra Prestasjonskonferansen 2019

Jeg er overbevist om at det er viktig for toppmiljøer innen ulike samfunnsområder, å skape en sterk, verdibasert og bærekraftig prestasjonskultur. Gjennom dette styrkes legitimiteten for å tilrettelegge for at mennesker som ønsker det, kan utvikle sitt potensiale så langt det er mulig. Jarle Aambø