Prestasjonskonferansen    22.-23. november 2021

 

Prestasjonskonferansen 2021

Prestasjonskonferansen gir et anslag og bidrag til miljøer som allerede har gode utviklingsprosesser etablert. Deltakelse gir impulser til videre utvikling gjennom et kvartal i form av en forberedende workshop, konferansedeltakelse og en workshop for å bearbeide impulser og utvikle egen praksis i etterkant.

Olympiatoppens prestasjonsklynge jakter på og stimulerer høyt presterende og spennende miljøer, deres verdier, tenkesett og praksis

Se inntrykk fra prestasjonskonferansen 2021:

 

 
 

 

Tema for prestasjonskonferansen 2021

Hvordan kan vi styrke vår mestring og utvikling, strekke oss litt til,
og bygge en kultur for gode prestasjoner?

Hva kan vi lære av andre som presterer på høyt nivå og
hvordan kan vi tilføre verdi til deres videre utvikling?

Er du i et miljø som har verdensklasse som ambisjon og utvikler
kultur for prestasjon?

På Prestasjonskonferansen møtes høyt presterende miljøer på
tvers av samfunnets sektorer. Vi dykker inn i, inspirerer og utfordrer
oss selv og hverandre til nye nivåer. Miljøer møtes med
fellesnevneren at vi strever etter å utvikle oss videre. Utvikle
prestasjonskultur, tenkesett, verdier, mentalitet, adferd og praksis
for å realisere potensial, utvikle mestring, kapasitet og prestasjon.

Prestasjonskonferansen 2019 satt prestasjonsindikatoren «retning»
på kartet. Her ligger kulturtrekk Her ligger kultur for å sette og endre
retning, utvikle visjoner og ambisjon, jobbe med mål og
verdiarbeidet. Dette jobbes det nå med i gode prosesser på alle
arenaer i Olympiatoppens prestasjonsklynge og i prosesser hos
våre partnere.

Prestasjonskonferansen 2021 tar opp, belyser og arbeider med
prestasjonsindikatoren «arena». I år belyses arenaens betydning for
utvikling og prestasjon på høyt internasjonalt nivå. Hvordan jobber
sterke prestasjonsmiljøer med å utvikle, utnytte, endre, ha
kontinuitet i og effekten av det å bytte arenaer? Hva legger vi inn i
arenaen? Og hvordan påvirker arenaen vårt tenkesett, adferd og
samhandling? Det blir spennende å gå dypere inn i dette. Vi gleder
oss til å høre ulike miljøers erfaringer, kunnskap og forhold til å
skape nyttige og effektive arenaer. Og hvordan ulike miljøer og
kulturer utvikler arenaer med intensjon.

 

 

Se inntrykk fra prestasjonskonferansen 2021:

 

 

Prestasjonskonferansen har 3 elementer:

1) For alle de større deltagervirksomhetene arrangeres
det preppemøte. Her starter vi å tilnærme oss årets tematikk. Vi blir
bevisst hvilket forhold vi har til tema. Vi ser på hvilke prosesser og
erfaringer miljøet har. Vi går gjennom årets program og ser på hva man skal være forberedt på. Preppemøtet avholdes i oktober i
2021.

2) Prestasjonskonferansen 2021 Arena Bjørvika er 22-23 november. MUNCH, Deichman og Operaen er tre fantastiske kulturinstitusjoner. De møter oss med kunnskap, historier, fortellinger, kunst og mennesker.

Storsamlingen er som vanlig, bygget på mangfold både i form og innhold. 25-30 personer er spesielt forberedt på å bidra med erfaring fra kulturutvikling i sine respektive miljøer og på sine arenaer. I år utnytter vi mange spennende og nye arenaer når 40-50 miljøer og rundt 300 deltakere inspirerer hverandre over 1,5 døgn.

3) Vi erfarer at verdi og effekt av deltagelse på Prestasjonskonferansen øker når man stadig trener og implementere elementer, erfaringer og bearbeider impulser man tar med seg tilbake til sin virksomhet. Derfor inviterer vi oss med på de større deltakermiljøenes etterarbeid i et implementeringsmøte. Dette gjennomføres i januar/februar 2022.

 

Prestasjonskonferansens impuls varer med dette et drøyt kvartal. Et kvartal for prestasjon og utvikling. Et kvartal som kan sette i gang eller styrke pågående og bærekraftig utvikling i «kultur for prestasjon».

Prestasjonskonferansen 2021, 22-23. november på Arena Bjørvika

Perstasjonskonferansen Olympiatoppens prestasjonsklynge sin storsamling.

Storsamlingens første dag er 22. november. Vi starter som vanlig med «garderobetid» fra klokken 09:00 når dørene til MUNCH på bakkenivå er åpne. Så beveger vi oss opp til Festsalen og møtes, registreres, drikker kaffe og klare med godt overblikk over fjorden i dette flotte nyåpnede museet.

Første økt er i gang kl. 10.00.

Åpningssekvensen tar oss med i de store linjene og prestasjoner i et samfunnsperspektiv. Her er det tradisjon for at en statsråd, ledere og utøvere deler sine unike perspektiv og gjerne med en kritisk refleksjon på utvikling og prestasjon på høyt nivå.

Også i år presenteres sterke norske prestasjoner fra ulike samfunnssektorer. Her synliggjør musikere, forfattere, diktere, filmskapere, billedkunstnere, gründere og utøvere fra toppidrett og næring sine prestasjoner.

Så er det tid for uformell og selvvalgt samsnakk og dele inntrykk fra det man har sett og hørt, samtidig som man kan spise lunsj laget av kokkene på Munch sin egen kafè.

Etter lunsj samles et utvalg av deltakerne til samtaler om det å utvikle arenaer og arenaens betydning for utvikling og prestasjon på høyt nivå. Samtaleformen og strukturen tilpasses årets tema og MUNCH.

Så er det tid for forflytning til Deichman, kåret til årets beste folkebibliotek, for dialog og deling. Vi setter sammen et 30 talls mangfoldige grupper på 10 personer. Hver gruppe får øvelser og oppgaver som skal underlette samtaler, diskusjon og videreformidling i etterkant. De som ikke har vært med på dette før, det er bare å glede seg. Garantert et av høydepunktene sier de som har deltatt tidligere.

Middag lages av kokker fra Centropa kafé og restaurant. Middagsarenaen gir gode muligheter til å utveksle opplevelser og refleksjoner fra dagen og delta på kveldens unike og skreddersydde improvisasjoner og «tett på» prestasjoner.

Storsamlingens dag 2, 23. november 2021, starter med «Walk & Talk» på vår kjente arena Operaen. Det blir presentasjoner, formidling og interaksjon i Operaens ulike omgivelser. Vi vandrer med guide i grupper på ca. 40 personer.

Så er det tid for prestasjonsmiljøenes egen tid. Vi finner et egnet sted for deres miljø. Dere planlegger og gjennomfører selv. Her starter arbeidet med dialog om hva man tar med seg fra konferansen og på hvilke måte man vil knytte dette til og implementere i egne utviklingsprogram og prosesser.

Prestasjonskonferansen avsluttes med flere store prestasjoner. På Operaens arkitektoniske arena «Fojaèen» der vi startet dagen med kaffe, med utsyn til fjorden, Anne Cath Vestlys plass, Deichman og MUNCH. På nytt vil ulike miljøer vise og ta oss med inn på deres respektive prestasjonsarenaer.

Vi er godt i gang med planer for hvordan vi skal bruke og levendegjøre innhold, deltakelse og bidrag på hva arena Bjørvika tilbyr. Dere som har deltatt og bidratt tidligere vil kjenne igjen Prestasjonskonferansen også i 2021. Og kan hende la dere overraske over hvordan enkelte temaer iscenesettes i år.

Interessert? Da hører vi gjerne fra dere.