Prestasjonskonferansen 2019
5.- 6. november i Operaen

 

Hvordan kan vi styrke vår utvikling, strekke oss litt til, og bygge en kultur for gode prestasjoner?

Hva kan vi lære av andre som presterer på høyt nivå og hvordan kan vi tilføre verdi til deres videre utvikling?

Er du i et miljø som har verdensklasse som ambisjon og utvikler kultur for prestasjon?

På Prestasjonskonferansen møtes høyt presterende miljøer på tvers av samfunnets sektorer. Vi dykker inn i, inspirerer og utfordrer oss selv og hverandre til nye nivåer. Miljøer møtes med fellesnevneren at vi strever etter å utvikle oss videre. Utvikle prestasjonskultur, tenkesett, verdier, mentalitet, adferd og praksis for å realisere potensial, utvikle kapasitet og prestasjon.

Prestasjonskonferansen 2018 satt prestasjonsindikatoren «energi» på kartet. Her ligger kulturtrekk som lidenskap, dedikasjon, mestringstro og litt galskap. Dette jobbes det nå med i gode prosesser på alle arenaer i Olympiatoppens prestasjonsklynge og i prosesser hos våre partnere.

Prestasjonskonferansen 2019 tar opp, belyser og arbeider med prestasjonsindikatoren «ambisjon». Her ligger kultur for å sette retning, utvikle visjoner, jobbe med mål og verdiarbeidet. Det blir spennende å gå dypere inn i dette. Vi gleder oss til å høre ulike miljøers erfaringer, kunnskap og forhold til å skape kultur for ambisjoner. Og hvordan ulike miljøer og kulturer tenker og forholder seg til forholdet mellom mål og resultater.

Olympiatoppens prestasjonsklynge jakter på og stimulerer høyt presterende og spennende miljøer, deres verdier, tenkesett og praksis
 

Se inntrykk fra prestasjonskonferansen 2019:

 

 

Prestasjonskonferansen har 3 elementer:

1) For alle de større deltagervirksomhetene arrangeres det preppemøte. Her starter vi å tilnærme oss årets tematikk. Vi blir bevisst hvilket forhold vi har til tema. Vi ser på hvilke prosesser og erfaringer miljøet har. Vi går gjennom årets program og ser på hva man skal være forberedt på. Preppemøtet avholdes i september i 2019.

2) Prestasjonskonferansen 2019 på Operaen er 5-6 november. Storsamlingen er som vanlig, bygget på mangfold både i form og innhold. 25-30 personer er spesielt forberedt på å bidra fra en scene eller sal, med erfaring fra kulturbygging i sine respektive miljøer. På konferansen er 40-50 virksomheter representert, som utgjør 350-400 deltakere.

3) Vi erfarer at verdi og effekt av deltagelse på Prestasjonskonferansen øker når man stadig trener og implementere elementer, erfaringer og bearbeider impulser man tar med seg tilbake til sin virksomhet. Derfor inviterer vi oss med på de større deltakermiljøenes etterarbeid i et implementeringsmøte. Dette gjennomføres i januar/februar.

 

På denne måten ser vi at Prestasjonskonferansen «varer» 3-4 mnd, et kvartal for prestasjon og utvikling, som styrker og bygger en bærekraftig utvikling i «kultur for prestasjon».

Prestasjonskonferansen 2019, 5-6. november på Operaen

Storsamlingen begynner med «garderobetid» hvor vi møtes, registreres, drikker kaffe og gjør oss klare fra kl. 09.00 i Operaens foaje. Det ringes inn kl. 09.45 og første fellesøkt starter på scene 2 kl. 10.00.

Åpningssekvensen tar for seg de store linjene og prestasjoner i et samfunnsperspektiv. Her er det tradisjon for at en statsråd, ledere og utøvere deler sine unike perspektiv og gjerne med en kritisk refleksjon på utvikling og prestasjon på høyt nivå.
Nest skritt i programmet vil være å presentere noen sterke norske prestasjoner fra ulike samfunnssektorer. Her synliggjør forskere, musikere, dansere, grundere eller utøvere fra toppidrett sin prestasjon.

Så er det tid for uformell og selvvalgt samsnakk og dele inntrykk fra det man har sett og hørt, samtidig som man for servert lunsj i Operaens foaje.

Etter lunsj samles noen av deltagere til samtaler på scenen knyttet til konferansens hovedtematikk. Samtaleformen og strukturen kan variere, og kanskje fletter vi denne delen noe sammen med sekvensen før lunsj, hvor selve prestasjonen står i sentrum.

Etter en liten pause, er det tid for den store delingsarenaen hvor alle involveres mer strukturert og systematisk. Vi deler forsamlingen på 350-400 mennesker inn i små workshopgrupper på 10-12 personer. En fasilitator blir med og bidrar i samtalene og diskusjonene. De som ikke har vært med på dette før, det er bare å glede seg. Garantert et av høydepunktene sier de som har deltatt tidligere.

Middag serveres for alle deltagerne, og gir gode muligheter til å utveksle opplevelser og refleksjoner for dagen, samt forberede seg til kveldens prestasjoner på hovedscenen, Anna Karenina. Anna Karenina er kalt verdens beste roman. Nå skal Nasjonalballetten igjen danse Lev Tolstojs brusende bitre kjærlighetshistorie.

Prestasjonskonferansens dag 2 starter med «walk & talk». 6 ulike presentasjoner og formidlinger i ulike omgivelser på operaen. Vi vandrer med guide og fasilitator rundt til formidlingene i grupper på ca. 50 personer.

Så er det satt av en time hvor de enkelte virksomhetene selv inviterer til egen workshop og starter arbeidet med å diskutere hva man tar med seg fra konferansen og på hvilken måte vil man knytte og implementere dette til egne utviklingsprogram og prosesser.

Prestasjonskonferansen avsluttes med flere store prestasjoner på scene 2. På nytt vil helt ulike miljøer vise og ta oss med inn i deres respektive prestasjonsarenaer. Dette, og på samme måte som alle andre innslag, vil være forankret i hovedtema – ambisjoner.

Vi er godt i gang med programutviklingen og før sommeren vil dette i hovedtrekk være klart.

Interessert? Da hører vi gjerne fra dere før sommeren

 
Image