Prestasjonskonferansen
13.-14. november 2018
i Operaen

Prestasjonskonferansen 2018

Hvordan kan vi legge listen enda høyere, strekke oss videre?
Hva kan vi lære av andre som presterer på høyt nivå og hvordan kan vi tilføre verdi til deres videre utvikling?

På Prestasjonskonferansen møtes høyt presterende miljøer på tvers av samfunnets sektorer. Vi dykker inn i, inspirerer og utfordrer oss selv og hverandre til nye nivåer. Miljøer møtes i fellesnevneren at de strever etter å utvikle seg videre. Utvikle prestasjonskultur, tenkesett, verdier, mentalitet, adferd og praksis for å realisere potensial, utvikle kapasitet og prestasjon.

Lidenskap og mestringstro
‘energi’ er rød tråd på Prestasjonskonferansen 2018. ‘energi’ er en avgjørende driver i prestasjonsmiljøer Olympiatoppens prestasjonsklynge har vært og er inne i. I ‘energi’ legger miljøene evnen til å gjennomføre oppgaver med stolthet, dedikasjon, sterk entusiasme og et sterkt ønske om å lykkes, høy selvtillit og en forventning om å lykkes. Med stor grad av ydmykhet.

Underveis på Prestasjonskonferansen belyser flere enn 30 bidragsytere fra mange samfunnssektorer prestasjon og ‘energi’ i deres erfaringsverden i samhandling med nær 400 deltakere tatt ut av typisk mer enn 30 miljøer.

Prestasjonskonferansen 2018 – hva skjer?

Mange og svært gode tilbakemeldinger fra deltakere og bidragsytere gjør at dere som har vært med tidligere kjenner dere igjen i 2018 utgaven av Prestasjonskonferansen.

På Prestasjonskonferansen er bidragsytere deltakere og deltakere bidragsytere. Noen navn og miljøer er kjent, men kanskje har du aldri opplevd dem eller hørt dem dele det de gjør her og på denne måten. Hvilken rolle spiller lidenskap, driv, mestringstro, dedikasjon og kan hende litt galskap i deres utvikling og prestasjon?

Olympiatoppens prestasjonsklynge jakter på og stimulerer høyt presterende og spennende miljøer, deres verdier, tenkesett og praksis
Image

Se inntrykk fra prestasjonskonferansen 2018:

 
 

Prestasjoner presenteres i plenum når vi er kommet litt i gang og når vi runder av. Det spenner som vanlig vidt. Deltakerne forteller at variasjonen inspirerer og åpner opp for inntrykk og dialog på tvers. Det blir møte med klassisk orkestermusikk med internasjonal anerkjennelse, norsk kokk i verdensklasse, delingskultur i musikken, kultur for ”battle” i toppidretten, jazz- og teaterkunst og prestasjon i forskning og næring.

”Kan du dele med meg….” Det blir workshops med mange samtaler, i grupper på 10-12 personer, et par ganger i løpet av samlingen. Det blir mye spennende å ta del i når nær 400 deltakere og bidragsytere møtes på tvers av miljøer og sektorer for å fordype seg i hverandres kultur for læring.

Mesterlære i praksis. Det blir 6 ulike innspill, samtaler og foredrag under Walk & Talk i Operaens spennende lokaler. Vi kommer tettere på det som ligger bak prestasjonene på scenen og kultur og praksis for læring.

Det blir samtaler i plenum med fokus på læring i miljøer som presterer på høyt internasjonalt nivå. Møt ny komet i friidrett, eliteflyver, næringslivsleder, professor i øving og musiker.

Vi har knyttet til oss en rekke spennende bidragsytere fra alle samfunnssektorer som sammen med deltakermiljøene skaper en inspirerende møteplass også på Prestasjonskonferansen 2017.

Mer om bidragsyterne her.

 

Tidligere konferanser

Klikk på linkene under for å lese om de tidligere konferanser, se bilder og bidragsytere.