Evaluering 2017: «Hva er en god prestasjon? Og hvem avgjør at prestasjonene er gode eller dårlig?»

9.-10. mai arrangerte vi Prestasjonskonferansen Nord, for andre år på rad. Nok en gang samlet vi 216 deltakere fra mer enn 40 organisasjoner fra hele Nord-Norge på Hålogaland Teater i Tromsø for to dager med fokus på prestasjonsutvikling.

Vi har i etterkant av denne todagers treningsleiren evaluert arbeidet med årets konferanse. Dette har vært gjort gjennom evalueringsskjema til alle deltakerne, oppfølgingssamtaler med bidragsytere og deltakende organisasjoner, samt et evalueringsmøte i programkomiteen for å summere sammen inntrykkene.

Det var første gangen det har gått opp for meg at idrett, den prestasjoner og ledelse i egen virksomhet har en kobling
Bidragsyter på konferansen

Tema for årets konferanse var prestasjon, disiplin og vår evne til å skape. Tilbakemeldingene vi har fått viser at dette er tema som er svært relevante og viktige å jobbe med, der mange har tatt med seg nye perspektiver fra konferansen. Særlig sofapraten og egentreningsøkten med fokus på lojalitet ser ut til å ha gitt nye refleksjoner for en del deltakere, med tilbakemelding om at dette er et krevende, men viktig tema å jobbe videre med.

Det jeg tar med meg fra konferansen er begrepet LOJALITET. Hvor ulikt det kan oppfattes og ikke minst brukes.
Deltaker på konferansen

Vi hadde i alt 216 deltakere på årets konferanse, der næringslivet og toppidretten var sterkest representert. Vi registrerer likevel at vi i år hadde noen flere deltakere fra offentlig sektor og akademia enn i 2016, noe som skaper en enda sterkere dynamikk i både minglepausene og egentreningsøktene. Dette underbygges av at 3 av 4 deltakere har knyttet nye kontakter i løpet av de to dagene på Hålogaland Teater.

Det er utrolig mye å hente på å snakke med mennesker fra andre virksomheter enn min egen. Flere i min virksomhet må få del i slike opplevelser.
Deltaker på konferansen

Totalt sett viser evalueringen at 9 av 10 deltakere er mer fornøyd med denne konferansen enn andre lignende konferanser. Det viser at både tematikk og gjennomføring fungerer bra. Dette understøttes ved at både de ulike bolkene og variasjonen i konferanseformene scorer godt på evalueringen, der gjennomsnittet er svært fornøyd eller fornøyd med både innhold og praktisk gjennomføring.

Egentreningen fungerte veldig bra og er det som utmerker seg ved denne konferansen.
Deltaker på konferansen

Vi opplever at forventningene til konferansen er langt større etter å ha gjennomført dette to ganger, og ser i tilbakemeldingene fra deltakerne at de har behov for at vi utvikler konseptet videre til neste års konferanse. Det både gleder og inspirerer oss å få en slik respons, og det gir oss energi til å videreutvikle Prestasjonsklyngen Nord med nye utøverstimuli og lederstimuli utover høsten.

Takk for at dere deler, og velkommen tilbake til Prestasjonskonferansen Nord 7.-8. juni 2018 på Hålogaland Teater!

Veldig fornøyd med totaliteten. Gleder meg bare til å se hvordan dere selv evner å utvikle konferansen videreBidragsyter på konferansen