Klyngesamling Alta 11. februar!

Hvordan lede og trene best i verden?

Olympiatoppen Nord samler spydspissene innen kultur, næringsliv, toppidrett, akademia og det offentlige til en unik møteplass hvor deltakerne inviteres til å få nye perspektiver ved å dele kompetanse og erfaring på tvers. gjennom en unik involvering mellom deltakere og bidragsytere.

Dato: Mandag 11. februar
Sted: Kultursalen - Uit/Alta

Bidragsytere:

  • Håvard Klemetsen - Olympisk mester
  • Bjørn Mannsverk - Jagerpilot
  • Hilde Anita Sandvoll - Næringslivsleder
  • Per Ivar Harila - Næringslivsleder
  • Tor Oskar Thomassen
  • Miriam Helms Ålien - Fiolinist

Vi inviteres til å reflektere over hva som kjennetegner prosessene, tankesettet og prestasjonsdrivere i arbeidet bak fremragende prestasjoner i nord.

Miriam Helms Ålien:

Hilde Sandvoll:

Per Ivar Harila:

Tor Oskar Thomassen:

"Er det noen fellesnevnere mellom en forsker, en musiker en næringslivsleder og en idrettsutøver som vi alle kan lære av?".Trine Lise Andersen
Tilbakemelding fra Klyngesamling Fauske

Påmelding Næringsliv/offentlig:

Pris: 850,-

Påmelding idrett/kultur/akademia:

Pris: 500,-

FRIST FOR PÅMELDING ER ONSDAG 6.FEBRUAR.