Leder- og utøverstimuli høsten 2017

På utøverstimuli 31. august og lederstimuli 21. september løftet vi opp hvordan vi skaper trygghet til å prestere under press, og hvordan takle utrygghet i prestasjonsfokus som utøver eller leder. 25 utøvere og 36 ledere deltok på de to samlingene, der Tom Henning Øvrebø fra Olympiatoppen var hentet inn som ekstern bidragsyter.

På disse samlingene ønsker vi å la de ulike deltakerorganisasjonene invitere til samlinger på sin prestasjonsarena. Utøverstimuli 31. august ble arrangert på Kulturhuset med NOSO som vertskap, der vi blant annet fikk observere hvordan orkesteret forbereder seg til konserter. Til lederstimuli 21. september var UiT Norges arktiske universitet vertskap for Prestasjonsklyngen Nord.

Den største gevinsten var å høre hvordan de andre løser "problemer" og hvilke strategier de bruker for å mestre oppgaver, som på mange måter er sammenlignbare med de jeg møter når jeg skal prestere. Disse nye infallsvinklene kan jeg bruke og utvikle for å bli en bedre og mer fokusert utøver.Tilbakemelding fra utøverstimuli
Erfaringsutveksling er nyttig. Refleksjoner på tvers av bransjer, dog med klare felles utfordringer gir verdi.Tilbakemelding fra lederstimuli

I november er vi i gang med nye samlinger for utøvere og ledere i Prestasjonsklyngen Nord! 1. november er det lederstimuli med Tromsø IL som vertskap på Alfheim Stadion. Her vil tema være hvordan vi kan skape høy kvalitet i relasjon mellom trener og utøver, der vi blant annet skal observere lederskap i praksis. 16. november er Norges arktiske studentsamskipnad vertskap for utøverstimuli på Kraft Sportssenter. Der skal vi jobbe videre med tematikken fra august, og utforske hvordan vi kan utfordre oss selv til å prestere i ukjente situasjoner.