Om Prestasjonsklyngen Nord

Olympiatoppen Nord har sammen med sterke prestasjonsmiljøer på tvers av kultur, næringsliv, forskning og toppidrett, etablert et fellesskap i Prestasjonsklyngen Nord.

Gjennom deltakelse i prestasjonsklyngen Nord blir det gjennomført 2-3 leder- og utøverstimuli mellom hver prestasjonskonferanse. I tillegg inviteres organisasjonene til å delta på «Precamp», en egen forberedelsessamling i forkant av Prestasjonskonferansen Nord. Disse tiltakene har som mål å bidra til å utvikle en sterk prestasjonskultur hos både Olympiatoppen og klyngedeltagere, og gjennom dette påvirke prestasjonstenkningen i hele det nordnorske samfunnet.

Olympiatoppen Nord  har valgt å organisere arbeidet i prestasjonsklyngen som et prosjekt. Olympiatoppen Nord er prosjektets hovedeier og utvikler. Prestasjonskonferansen Nord er klyngens hovedarena.

Det faglige innholdet i alle arenaene utvikles på basis av studier og forskning på prestasjonskultur, klyngedeltagernes erfaringsbaserte kunnskap og modellen utviklet av Olympiatoppen og forankret i klyngen. Det etableres med dette en faglig tematisk rød tråd på tvers av alle arenaene gjennom et årshjul. I denne modellen ligger grunnverdier, et helhetlig menneskesyn og erfarings- og kunnskapsbaserte prestasjonsindikatorer.

ARENA 1 er den store møteplassen, Prestasjonskonferansen Nord. Les mer om selve konferansen her.
ARENA 2 er utøverstimuli, en møteplass for utøverne i klyngens deltagere. Trykk her for mer info om utøverstimuli, med tema og tidspunkt for samlingene.
ARENA 3 er lederstimuli og klyngeutvikling, en møteplass for deltagervirksomhetenes ledere. Les mer om innhold og tidspunkt for lederstimuli her.
ARENA 4 er aktuelle prosjekter og prosesser som foregår mellom OLT Nord og aktuelle deltagervirksomheter. Les mer om aktuelle utviklingsprosesser her.
ARENA 5 er samfunnskommunikasjonen og synlighet i samfunnet, samt denne nettsiden. Les mer om dette her.

Ta kontakt med Trine Lise Andersen på e-post trinelise.andersen@olympiatoppen.no dersom din organisasjon ønsker informasjon om mulighet for å bli en del av Prestasjonsklyngen Nord.