Prestasjonskonferansen 2022

Kultur for å «Lede og trene best i verden»

 

Prestasjonskonferansen 2022

- en hybrid arena 

 

Prestasjonskonferansen gir et anslag og bidrag til miljøer som allerede har gode utviklingsprosesser etablert.

I år preges Prestasjonskonferansen - tema og arena - av Olympiatoppens og norsk toppidretts visjon «Lede og trene best i verden».

Deltakelse gir impulser til videre utvikling gjennom et kvartal med flere møteplasser på tvers av samfunnets sektorer:

  • 25. oktober: Preppeprat, en time digitalt
  • 1. november: «Best forberedt», halvdag digitalt
  • 8. november: «Best sammen», heldag Ullevaal Stadion
  • 13. desember: Implementeringsprat, en time digitalt
Olympiatoppen jakter på og stimulerer høyt presterende og spennende miljøer, deres verdier, tenkesett og praksis

Gjennom denne perioden kan deltakermiljøene sette i gang eller styrke pågående og bærekraftig utvikling i «kultur for prestasjon».

Prestasjonskonferansen er Olympiatoppens storsamling og møteplass for høyt presterende miljøer på tvers av samfunnets sektorer. Med ønske om å utvikle norsk prestasjonskultur, gjennom et sterkt samspill mellom prestasjonsmiljøer innen kultur, akademia, det offentlige, næringslivet og toppidretten.

Vi dykker inn i, inspirerer og utfordrer oss selv og hverandre til nye nivåer. Miljøer møtes med fellesnevneren at vi strever etter å utvikle oss videre. Utvikle prestasjonskultur, tenkesett, verdier, mentalitet, adferd og praksis for å realisere potensial, utvikle kapasitet og prestasjon. I 2022 jobber vi gjennom konferanseprosessen og ulike innganger med kultur for trening, øving og utvikling, og hvordan ledelseskultur utvikles i en prestasjonskultur.

Prestasjonskonferansen 2022 er inspirert av idrettens utviklingsprosesser med felles samlinger med øving og praktisering på jobb mellom samlingene.

 

Prestasjonskonferansens økter

25.oktober - “Preppeprat”

Storsamlingen starter i år med en times digital “Preppeprat”. Hvorfor kultur for å «Lede og trene best i verden»? Vi tar en kort innkjøring og oppvarming for å få årets tema, og hva vi møter, frem i pannebrasken.

1.november - “Best forberedt”

I økten “Best forberedt” fokuserer vi på “masterclass” som utviklingsarena og næringslivets verktøykasse for utvikling. Vi får komme på digitalt besøk til ulike høyt presterende miljøer i flere sektorer, inkludert et eget treningsstudio for ledere. Øktene fra respektive miljøer blir diskutert i Prestasjonskonferansens «Studio2022", meningsutveksling i chattekanalen, korte digitale workshops og pulsmåling underveis. «Best forberedt» rundes av med noen tanker om hva vi tar med oss videre de neste dagene frem til vi møtes fysisk 8. november på Ullevaal Stadion til «Best sammen».

8.november - “Best sammen”

Vi bredder ut og går dypere inn i trening, øving og praktisering. Det blir oppspill og samtaler fra scenen, refleksjon rundt bordene, iscenesatte prestasjoner, workshop «på tvers» og «Walk & Talk». Vi reflekterer over viktige spørsmål sammen. Hvordan tenker og forbereder vi oss for å prestere? Hvordan ivaretar vi hele mennesket i en prestasjonskultur? Hvordan gjør vi kultur og tenkesett til et konkurransefortrinn? Hvordan utvikle samarbeid og kultur for deling når privat, offentlig og frivillig sektor må samskape for utvikling og prestasjon på høyt internasjonalt nivå?

Hva ligger bak prestasjonene i ulike samfunnssektorer? Hva er det det ikke er så lett å få øye på når vi observerer eller er tilhørere? I "Walk & Talk" reflekterer vi over tenkesett og praksis i ledelse - lede seg selv, lede team og lede virksomheter. Hva kjennetegner god ledelse i toppidretten? Hvilke erfaringer gjør vi oss om tillit og mangfold som metode? Hvordan er det å lede stjerner og enere? Hvordan verdsetter vi utviklingsprosesser? Hvilken funksjon har toppleder i kulturbygging? Hvordan leder vi og utvikler kultur i en digital global hverdag?

Lunsj- og middagsarenaen på Ullevaal Stadion gir gode muligheter til å utveksle opplevelser og refleksjoner gjennom dagen. Vi får servert lunsjbuffet i restauranten, og kveldens sammenkomst blir i Ullevaal Panorama med street food, urban kultur og musikalske prestasjoner.

13.desember - “Implementeringsprat”

Fra inspirasjon og erkjennelse til praksis. Vi avslutter årets konferanse med en kort prat om “Hva tenker vi om videre utvikling av kultur for å «Lede og trene best i verden» i vårt miljø”?

Sammen med deltagermiljøenes bidrag og delaktighet føler vi oss trygge på at årets program blir relevant og spennende i en hybrid hverdag. På samme måte som mange har opplevd Prestasjonskonferansen å være i tidligere år.

Tilgjengelig program finner du her.

Interessert? Da hører vi gjerne fra dere.

 

Se inntrykk fra prestasjonskonferansen 2022: